Insändare: Vi vill höra från er

Nu sträcker vi ut handen för att höra var problemen finns och se vilka samtänkare som vill arbeta med oss, skriver Sven Borei, sekreterare GMC.

ANNONS
|

God Miljö i Centrum (GMC) grundades 2009 av Gisela Borei och arbetade fram till pandemin.

I denna tid vann GMC ett starkt renommé genom våra insändare, våra längre studier och presentationer, samt öppna möten med allmänheten. Fem så kallade vit-böcker skrevs som till slut täckte cirka 200 sidor, alla fokuserande på olika delar föreslagna ändringar och förstöringar. Med dessa studier ville GMC rikta allmänhetens uppmärksamhet på demokratins betydelse för samhällsutvecklingen och för medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut. Allmänheten informerades med tidningsartiklar och viss kursverksamhet. GMC var ständigt intresserad av synpunkter, argument och förslag i de ämnen som låg och fortfarande är nära det vi hade publicerat. Vår verksamhet koncentrerade på Lerums centrums utveckling, men vi diskuterade ofta även andra frågor i den kommunala planeringen och vidgade våra skrivningar till hela kommunen.

ANNONS

GMC höll på i 10 år. Den bildades i en tid då dess grundare fann att Lerums centrum var på väg i fel riktning. Kunde vi ändra på det? Ingen tänkte på en så lång period som 10 år. Deltagarna har i stort varit desamma hela tiden, de flesta med kontakter till andra aktiviteter i lokalsamhället, dock utan politiska eller religiösa band. Förutom Giselas brinnande och kloka ledarskap, byggdes GMC på Martin Zollitsch (planering och arkitektur), Olle Holmstrand (natur och miljö) och den breda kunskapen av Berit Hedberg, Leif Gustavsson, , Bo-Anders Berntson, Lars Bengtsson och Ewy Aguelii (politik, kultur, framtiden, intresse).

Förutom att de fyra första av den ursprungliga grupp har lämnat oss, har behovet och intresset fortsatt. Och flera problem har fortsatt; andra har växt upp under och kommunen har inte slutat med att förstöra olika områden, arbeta utan att fråga medborgarna, att inte lyssna på vad vit-böckerna och vad logisk synkroniserad planering pekar mot.

Så nu sträcker vi ut handen för att höra var problemen finns och se vilka samtänkare som vill arbeta med oss. Vi har byggd grunden och samlat informationen. Nu vill vi höra från er och?

Sven Borei

Sekreterare GMC

ANNONS