Mikael Solkulle (MP) motsätter sig industriområde vid Jeriko

I fullmäktige den 21 september diskuterades frågan om industriområde vid Jeriko, längst mer E20. En välkommen debatt med kloka argument från båda sidor.
Jag är av hela mitt Lerumshjärta motståndare till att gå vidare med utredningen av området vid Jeriko, låt mig belysa varför.

ANNONS
|

Den ekonomiska ansträngningen i projekt är inte greppbar, även förstudien påpekar de många osäkra parametrarna och jag vill därför inte lägga mer av medborgarnas pengar på detta projekt. Vi har viktigare samhällssatsningar som måste göras. Skolor, ishall och kulturhus skall byggas på ett klokt och visionärt vis.

Geografin, det är stora höjdskillnader inom området och redan idag är miljön utsatt för erosion, landglidningar och ras. Man behöver bara läsa kartan och titta på naturen för att förstå utmaningen. Med pågående klimatkris följer också förändrade mönster för regnmängder, vintrar utan tjäle och så vidare. Det är stora utmaningar för byggande av infrastruktur men ännu större när området redan är utsatt. Vi ser resultat av detta i vår absoluta närhet flera gånger varje år, senast förra veckan i Stenungsund.

ANNONS

Infrastrukturen och logistiken för bygget kommer påverka ett område långt mycket större än det planlagda industriområdet. Här är Lerums kommun helt i händerna på Trafikverket.

Samtidigt skall kommunen få Trafikverket att hjälpa oss med jätteprojektet av att räta ut Härskogsvägen och majoritetens önskan om ett centralt mot i Lerums Centrum.

Naturområdet Jeriko är fantastiskt. Det är av riksintresse och många är de Lerumsbor som njuter av skogen, plockar hem svamp till årets grytor, mackor och tittar på vårens första kid på ängarna. I förstudierna går att läsa om hur området förvaltats av Lerumsbor genom århundraden.

Jag kommer kämpa för att Lerum INTE skall bebygga området Jeriko som förslaget nu är utformat. Utveckling är INTE alltid ekonomiskt kalkylbar, vissa siffror syns inte i exceldokument. Våra barn och Lerums medborgare är värda en bättre vision för sitt framtida samhälle.

Mikael Solkulle (MP)

Ledamot Kommunfullmäktige

ANNONS