Sammantaget är erfarenheterna att mer upphandlad vård inte ger den vård som invånarna förväntar sig och förtjänar att få, skriver debattörerna.
Sammantaget är erfarenheterna att mer upphandlad vård inte ger den vård som invånarna förväntar sig och förtjänar att få, skriver debattörerna. Bild: Stefan Bennhage

Replik: Så får vi kortare köer och bättre kvalitet på vården

Sammantaget är erfarenheterna att mer upphandlad vård inte ger den vård som invånarna förväntar sig och förtjänar att få, skriver debattörerna.

ANNONS
|

Svar till ”Fler ska få vård snabbare”.

Hela Sverige genomgår just nu en sjukvårdskris, där regeringens minskade statsbidrag och inflationskrisen ger mindre pengar till vården samtidigt som det saknas utbildad personal som kan ta omhand de sjuka. De borgerliga partiernas lösning är deras vanliga recept: de vill privatisera mera och flytta resurser från våra sjukhus till privata vårdbolag. Det finns dock få anledningar att tro att det skulle vara ett lyckat recept.

Vi ser idag att sjukhusen går med kraftiga underskott och tvingas till åtgärder som vi helst skulle slippa. Att i det läget skära ned ytterligare och minska personalen på våra sjukhus för att flytta över resurser till privata utförare bidrar knappast till att bygga upp den sjukhusvård som våra invånare förväntar sig av Västra Götalandsregionen. Tvärtom skulle det innebära att akutsjukhusens robusthet skulle minska och det är inte en väg vi vill gå.

ANNONS

Vidare är det uppenbart att den upphandlade vården inte innebär förbättringar för de mest sjuka. När vård flyttas över till köpt vård är det de okomplicerade behandlingarna och operationerna som flyttas över, inte de mest sjuka och äldre. Det innebär att resurser flyttas till de upphandlade utförarna som får ta hand om de enklaste och billigaste operationerna, medan de svåraste och dyraste operationerna blir kvar på sjukhusen. Samma sjukhus som blir av med resurser, enligt förslaget.

Ofta är de vårdbolag som vinner dessa upphandlingar även samma som behandlar försäkringspatienter. Genom att få beställningar från det offentliga kan de anställa personal och skaffa lokaler för sjukvård, för att sedan låta personer med privata sjukvårdsförsäkringar gå före i kön. Man frångår på det sättet hälso- och sjukvårdslagen som fastställer att vård ska ges efter behov.

Sammantaget är erfarenheterna att mer upphandlad vård inte ger den vård som invånarna förväntar sig och förtjänar att få. Kortare köer och bättre kvalitet på vården får vi genom ett sammanhållet vårdsystem med rimliga ekonomiska förutsättningar och en balans mellan behov och tillgång av utbildad personal. Det kräver att regioner, stat och utbildningsinstitut går åt samma håll. Inte att privatisera mer av vår offentliga välfärd.

My Alnebratt (S), ordförande Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd

Thony Andreasson Aderum (MP), vice ordförande Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd

Maria Adrell (V), ledamot Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd

LÄS MER:Debatt: Fler ska få vård snabbare

LÄS MER:Insändare: Krisen på Alingsås lasarett är allas kris

ANNONS