Sommarskola är dåligt investerade pengar

Att kräva godkända betyg för kommunala feriejobb, är synnerligen ogenomtänkt menar insändarskribenten – och listar flera skäl till varför.

ANNONS

Att endast erbjuda feriejobb till de elever som klarat godkända betyg ska fungera som morot, säger Viktor Lundblad (M), men det finns väldigt många skäl till att det istället kan ses som ett synnerligen ogenomtänkt straff.

Låt mig lista några och dessutom ställa några frågor kring otydligheter i förslaget. Elever som inte får betyget E är inte nödvändigtvis lata och kan därför inte få betyg genom att “skärpa sig”. Forskare som Martin Ingvar och Allie Klapp menar att alla elever inte har förutsättningar att nå E. Är det rimligt att straffa elever som får F ytterligare när det är betygssystemet det är fel på? Stöd ska sättas in tidigt.

Sommarskola efter år 9 och på gymnasiet är dåligt investerade pengar. Om det nu finns pengar över är det bättre att satsa på skolan under ordinarie skolår och låta unga jobba eller göra annat på sommaren.

Det råder brist på behöriga lärare. Vilka ska jobba inom sommarskolan? Obehöriga som inte får sätta betyg? Om obehöriga undervisar på sommarskola, hur säkerställs en undervisning av god kvalitet? Vem sätter betygen? Hur vet vi att de blir korrekta? På gymnasienivå (och även på grundskolenivå, men det är ovanligare) går elever från Lerum på friskolor och/eller på skolor i andra kommuner. Vilka ska ansvara för sommarskolan där ungdomarna ska nå betyg?

Kommer Lerums gymnasium att få ansvar för alla ungdomar i gymnasieåldern som saknar fullständiga betyg? I dagsläget finns ingen sommarskola för de elever som går på gymnasiet. Hur ska en sådan finansieras?

Jag har arbetat många år på introduktionsprogrammen och just ett jobb kan vara vändningen för många. Inte sällan hittar de unga något som de faktiskt är bra på och växer med uppgiften. Det långsiktiga målet måste vara att alla ska bli självförsörjande, självständiga individer. Ett feriejobb är något att bygga ett CV kring och är ännu viktigare för den som inte kan visa upp fullständiga betyg. För att uttrycka det milt verkar ert förslag inte vara speciellt genomtänkt.

Linda Odén, lärare

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Lerums Tidning i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS