Familjen bör stå i centrum för det brottsförebyggande arbetet, menar Kristdemokraterna.
Familjen bör stå i centrum för det brottsförebyggande arbetet, menar Kristdemokraterna. Bild: Filippa Eckert

Trygga familjer för ett tryggare Sverige

Familjen bör stå i centrum för det brottsförebyggande arbetet. Ett tryggt föräldraskap och goda normer är det främsta värnet mot gatans värderingar. Därför behövs en stöttande familjepolitik och ett tydligt föräldraansvar. Kristdemokraterna är garanten för att det blir verklighet.

ANNONS

Ifjol sköts i snitt en människa ihjäl i veckan. Våldet har blivit allt grövre och förövarna allt yngre, då kriminella gäng lockar till sig barn och unga. Skärpta straff är viktigt, men trygghet handlar inte bara om repressiva åtgärder, tvärtom är det förebyggande arbetet det långsiktigt hållbara.

I våras släppte Brottsförebyggande rådet en rapport om socioekonomisk bakgrund och dess korrelation till brottslighet. Resultaten betonar det som vi kristdemokrater alltid påtalat, nämligen familjens betydelse snarare än socioekonomisk status som den främsta skyddsfaktorn mot kriminalitet. Ytterst beror det på vilka värderingar man har och om personen kan berättiga handlingen för sig själv och sin omgivning. Familjen och en stark anknytning till föräldrarna blir då en helt avgörande trygghetsskapande åtgärd, där goda värderingar kan överföras mellan generationer. Men det förutsätter en stödjande familjepolitik där stöd erbjuds i föräldraskapet och där föräldraansvaret skärps.

Många av de unga gängkriminella kommer från svåra familjeförhållanden. Det kan handla om en pappa som lämnat familjen, en ensam mamma som inte mäktar med att sätta gränser, trångboddhet, och ibland även hemlöshet eller drogmissbruk. Inte sällan handlar det också om psykisk ohälsa och en känsla av alienation från samhället.

Med Kristdemokraterna i regeringen ser vi till att en god familjepolitik blir verklighet. Regeringen har redan presenterat satsningar på föräldrastödsprogram, med målet att det ska finnas i alla landets kommuner. Familjehemmen ska bli fler så att fler barn som har det svårt kan få komma till en stöttande och trygg hemmiljö när den egna inte fungerar. Ett skärpt föräldraansvar utreds. Bostadsbidraget har stärkts och förlängts så att barnfamiljer med de minsta marginalerna får ett utökat stöd, och en satsning på fritidskort görs så att alla barn och unga kan få chansen till en mer meningsfull fritid.

Tryggheten börjar och slutar i familjen. Med starka och trygga familjer behöver inte lekplatser bli brottsplatser. Tack vare Kristdemokraterna har vi nu en regering som låter detta faktum styra politiken.

Jakob Forssmed (KD), vice partiordförande

Christian Eberstein (KD), gruppledare

Gunilla Lindell (KD), andre vice ordförande kultur & fritidsnämnden

Ida Torp (KD), andre vice ordförande miljö & byggnadsnämnden

Mikael Börjesson (KD), andre vice ordförande utbildningsnämnden

Miriam Lilja (KD), andre vice ordförande stöd & omsorgsnämnden

LÄS MER:Vi värnar föreningslivet – men är emot skrytbyggen

LÄS MER:Inhumant att kommunen inte kan lösa boendefrågan

LÄS MER:Politikern larmar: Kris i äldreomsorgen – vill tillsätta sommarbonus

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Lerums Tidning i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS