För oss i Centerpartiet är det viktigt att se till att statistiken vänder, att fler elever, oavsett skola, har behörighet till något program på gymnasiet. Och den grunden läggs redan i förskolan. Detta löser vi inte genom att dra ner på förutsättningarna, skriver Suzanne Parenius, Centerpartiet.
För oss i Centerpartiet är det viktigt att se till att statistiken vänder, att fler elever, oavsett skola, har behörighet till något program på gymnasiet. Och den grunden läggs redan i förskolan. Detta löser vi inte genom att dra ner på förutsättningarna, skriver Suzanne Parenius, Centerpartiet. Bild: Pressbild

Insändare: Barnen och skolan – en lönsam investering!

Majoriteten kan inte blunda för att oron bland föräldrar, lärare och elever växer i takt med sparkraven, skriver Suzanne Parenius (C).

ANNONS

Bara några minuter innan fullmäktige drog igång i förra veckan fick vi direktiv att begränsa oss i debatten kring årsbokslut 2023 till att handla om enbart bokslut 2023. Vi fick definitivt inte starta en debatt om skolan.

Man kan ha synpunkter på detta, självklart, men nu är KF över och vi går vidare. Men tankarna och problemet med skolans negativa resultat, hotet om indragna lärartjänster och besparingar på grund av interna hyresdebiteringar finns ju kvar.

Så det blir en insändare istället.

Som ni säkert alla sett, läst och hört var det samling i Centralskolan i Floda dit även politiker var inbjudna.

ANNONS

Det var en imponerande uppslutning, mikrofoner och högtalare. Förutom majoriteten var oppositionen, undantag Sverigedemokraterna, på plats för att lyssna och svara på frågor från föräldrar.

Det var säkert ett 70-tal föräldrar och barn där och lyfte oron för neddragningarna som för Centralskolan innebär att 3,2 tjänster ska försvinna. När jag hörde vad det innebär, att 20 procent av tjänsterna ska bort växte siffran ytterligare. 20 procent, var femte resurs…

Frågorna från föräldrarna var många och kloka. När man upplever att det är på gränsen med vuxna i skolan drar man tillbaka tjänster man tillsatte relativt nyligen. Varför? Om de behövdes då, vad har förändrats? Varför behövs de inte nu?

Svaret var att hyreshöjningar, pensionsavsättningar och inflation skapat ett underskott som måste återställas. En budget i balans.

Men det hjälper inte skolan och framför allt inte eleverna. Och inte heller Lerums kommun i det långa loppet. Det är i alla fall Centerpartiets fasta övertygelse!

Kontentan är att nu måste Lerums kommun leverera även på skolan. Resultatet för Lerums kommun är ett svidande: Underkänt!

För oss i Centerpartiet är det viktigt att se till att statistiken vänder, att fler elever, oavsett skola, har behörighet till något program på gymnasiet. Och den grunden läggs redan i förskolan. Detta löser vi inte genom att dra ner på förutsättningarna!

Nu hoppas vi att de styrande partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, öppnar upp för en bred diskussion för att verka fram lösningar för framtiden så att förvaltningen inte behöver följa mallar som inte längre är kopplade till dagens ekonomiska situation.

Att prioritera om i förra årets resultat är stängd och kanske inte heller var realistisk men majoriteten kan inte blunda för att oron bland föräldrar, lärare och elever växer i takt med sparkraven.

Och att dessutom oppositionen, med alla olikheter och meningsskiljaktigheter vi har, gjort gemensamt upprop är bevis nog. Det pekar på ett systemfel som måste åtgärdas. Och det nu om vi inte vill ta smällen i form av sociala insatser och bidrag längre fram!

Den allra viktigaste investeringen gör vi i våra barn!

Suzanne Parenius (C), ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Lerums kommun

LÄS MER:Insändare: Hur mår sektor utbildning i Lerums kommun?

LÄS MER:Insändare: Har Lerum en egen trollfabrik i kommunhuset?

LÄS MER:Insändare: Transparens inom skolan – en nödvändighet för Centerpartiet

LÄS MER:Insändare: Är Lerum verkligen en superkommun?

ANNONS