Det är djupt problematiskt när politiker drar sig undan i debatter i syfte att ducka för kritik, skriver Stefan Svensson (KD).
Det är djupt problematiskt när politiker drar sig undan i debatter i syfte att ducka för kritik, skriver Stefan Svensson (KD). Bild: Filip Powidzki Casserblad

Insändare: Helén Eliasson duckar för debatt om regionens ekonomi

Det är djupt problematiskt när politiker drar sig undan i debatter i syfte att ducka för kritik, skriver Stefan Svensson (KD).

ANNONS

Politisk debatt är viktig. En seriös debatt där skilda åsikter får brytas mot varandra gynnar inte bara det demokratiska samtalet utan är dessutom livsviktig för en levande demokrati. En sådan öppenhet gör det möjligt för allmänheten att få information, delta och ta ställning till partiers inriktning och initiativ. Det är därför djupt problematiskt när politiker drar sig undan i debatter i syfte att ducka för kritik.

Vid det senaste sammanträdet i regionfullmäktige röstades den rödgröna regionledningens budgetförslag igenom. Under debatten i fullmäktige ställde jag i en replik riktad till regionstyrelsens ordförande, Helén Eliasson, följande fråga: När ska S börja ta de långsiktiga utmaningarna på allvar? Budgetarna S lagt under de senaste tio åren har haft för svaga ekonomiska resultat för att hantera kommande investeringar och pensionskostnader.

ANNONS

Att skjuta dagens kostnader på framtiden är inte bara kortsiktigt. Det minskar också utrymmet för sjukvård under kommande år. Samtidigt valde Eliasson att möta min fråga med tystnad. Det är att förringa vikten av en öppen debatt. Det är också ett respektlöst agerande mot såväl ledamöterna som mot den del av allmänheten som tog del av debatten.

Västra Götalandsregionens fokus behöver ligga på kärnverksamheter, hålla ordning på finanserna och säkra en trygg och god vård för invånarna. Men den rödgröna regionledningen (S, V och MP) vågar inte göra nödvändiga prioriteringar.

För 2023 och 2024 har rödgrön ledning i Västra Götalandsregionen tidigare budgeterat med miljardunderskott och prognosen är ett totalt underskott i storleksordningen 5-6 miljarder. 2025 väntas ekonomin vända. Kristdemokraterna budgeterar för ett resultat på 2,1 miljarder, vilket är 1,1 miljarder högre än de rödgrönas förslag. Detta för att inte vältra över kostnader på kommande generationer.

Att Eliasson helt avstår från att bemöta en replik i en så viktig fråga som den långsiktiga ekonomiska politiken i en debatt mellan de olika partiernas gruppledare är anmärkningsvärt. En öppen och rak debatt är det minsta man kan kräva från den rödgröna ledningens främsta företrädare. Vad vi däremot vet är att regionens ekonomiska stabilitet successivt försvagas med en rödgrön ledning. Det riskerar att leda till såväl ryckvisa besparingar som höjd skatt!

Stefan Svensson (KD), regionråd

ANNONS