Vad är det som händer under högstadiet som gör att så många barn lämnar skolan med en känsla av att ha misslyckats, skriver signaturen ”förälder i kommunen”. Genrebild.
Vad är det som händer under högstadiet som gör att så många barn lämnar skolan med en känsla av att ha misslyckats, skriver signaturen ”förälder i kommunen”. Genrebild. Bild: Lovisa Essunger

Insändare: Hur kan så många lämna högstadiet utan godkända betyg?

Vad är det som händer under högstadiet som gör att så många barn lämnar skolan med en känsla av att ha misslyckats, skriver signaturen ”förälder i kommunen”.

ANNONS

Jag följer debatten om neddragningarna på låg- och mellanstadieskolan Central i Floda. Jag funderar vidare på hur så många ungdomar i kommunen kan lämna högstadiet utan godkända betyg. Vad är det som händer under högstadiet som gör att så många barn lämnar skolan med en känsla av att ha misslyckats. Hur kan skolan, som borde vara en plats där barnen växer som människor, lär sig nya saker och är taggade på framtiden, istället blir en plats som allt för många ungdomar lämnar med en känsla av att inte duga.

Konsekvenser av vad detta innebär för varje enskild individ går inte att räkna på. Man kan ju tänka sig själv känslan av att under fyra år gå till sin arbetsplats och inte ha förmågan att leva upp till det som förväntas av en. Även om man försöker och kämpar. Vad gör detta med våra ungdomar? Sen vet jag att det finns massa engagerade lärare som gör ett fantastiskt jobb med att undervisa och stötta sina elever. Men ändå lyckas skolan och Lerums kommun inte vända siffrorna. Så att fler elever lämnar skolan med godkända betyg och med hopp om sin framtiden.

ANNONS

Förälder i kommunen

LÄS MER:Insändare: Har Lerum en egen trollfabrik i kommunhuset?

LÄS MER:Insändare: Tillsätt en haverikommission för Lerums skolor

LÄS MER:Insändare: Hur mår sektor utbildning i Lerums kommun?

ANNONS