Fredrik Ängdervik (MP).
Fredrik Ängdervik (MP). Bild: Lovisa Essunger

Insändare: Majoriteten värnar budgeten – inte skolans kvalité

Nedskärningarna i skolan kommer såklart ha en effekt på kvalitén, skriver Fredrik Ängdervik (MP).

ANNONS
|

Jag vill börja med att säga tack och förlåt till de tappra engagerade föräldrar som uthärdade månadens kommunfullmäktige. Mötet kan knappast ha stärkt förtroendet för den politiska gången, rena lögner blandades med förakt mot er oro, som fritidspolitiker skäms jag över det ni fick bevittna.

Oavsett vilket projekt som genomförs så finns det tre parametrar som hänger ihop, tid för genomförande, kostnad och kvalitet. När man drar i en av spakarna så påverkas de andra. Vad gäller skolan så är inte tid en möjlig faktor att laborera med, grundskolan är nio år vilket lämnar oss till att justera kostnad och kvalitet. Helt uppenbart väljer majoriteten att värna om budget och inte kvalitén på skola eller lärarnas arbetsmiljö.

ANNONS

Vi fick se svindlande retorik av Viktor Lundblad i talarstolen, han bedyrade hur stolt han är över kommunens resultat, vad han menar är budget, inte kvalitén på det som produceras. Med retorik som i det närmsta kan jämföras med en dammsugarförsäljares så menade han att det inte pågår några nedskärningar. Plötsligt hänvisas till annonser för lärare på Platsbanken. En helt irrelevant information.

Det viktiga är att det faktiskt pågår en nedskärning i skolan, exempelvis 20 procent på Centralskolan. Det kommer såklart ha en effekt på kvalitén. Det kommer att innebära mindre möjligheter för lärare att se de barn som behöver ses utanför kontexten ”utbildning”. En lärare är nämligen våra barns viktigaste utpost vad det gäller missförhållande i hemmen. Vad händer när lärarna inte längre har ork att verkligen se barnen? Mobbing? Misshandel? Missbruk? Trots Lerums socialt höga status når vi enbart placeringen 128 i ”barn som avslutar grundskolan med godkända betyg i samtliga ämnen”. Häng inte läpp för det, vi kan ju snart bli ”årets Superkommun”. WOW!

En spade är en spade, men kvalitén kan variera! Lerum har råd med en spade som håller över tid, kanske rent av en ergonomisk spade.

Miljöpartiet jobbar för den bästa livsplatsen, det innebär modet att ibland låta människorna gå före en budget i balans.

Fredrik Ängdervik

MP Lerum

LÄS MER:Föräldrar protesterar utanför kommunfullmäktige – vakter kallas in

ANNONS