Mikael Solkulle, Miljöpartiet.
Mikael Solkulle, Miljöpartiet. Bild: Privat

Insändare: Många barn med somatiska sjukdomar får inte det stöd de behöver

Många barn behöver tyvärr mer stöd än man idag har möjligt att få under sin skoldag, vilket krasst innebär att vi som kommun inte alltid uppfyller kraven, skriver Mikael Solkulle (MP).

ANNONS
|

I Sverige finns många barn med kroniska sjukdomar som behöver dagligt stöd i skolan.

Många barn behöver tyvärr mer stöd än man idag har möjligt att få under sin skoldag, vilket krasst innebär att vi som kommun inte alltid uppfyller kraven.

Jag tänker till exempel på barn med typ 1-diabetes. I Sverige lever över 8 000 barn med typ 1-diabetes. Och ett stort antal återfinns i Lerums kommun. Dessa barn och ungdomar tar hand om sin sjukdom 24 timmar om dagen, 356 dagar om året, ett helt liv. Också då under skoldagen. Tyvärr ser vi att många barn med diabetes idag inte får det stöd de behöver.

ANNONS

Vissa har kanske ingenstans att gå undan för att ta sitt blodsocker eller ge insulin på ett tryggt sätt. Andra får kanske inte hjälp med att räkna ut hur mycket insulin de behöver till lunchen. Jag menar att det redan idag saknas vuxna resurser i skolan med kunskap om denna direkt livshotande sjukdom.

Enligt § 3 i skollagen skall alla barn kunna gå till skolan och känna sig trygga och hjälp att nå kunskapsmålen oavsett sjukdom eller inte. Jag är som förälder till en dotter med diabetes typ 1 såklart både partisk och extra emotionell till just den här gruppen elever. Men som politiker har jag ett ansvar för alla barns vardag och trygghet i skolan.

Så hur tar vi i utbildningsnämnden det fortsatta ansvaret så att barn och föräldrar som lider av somatiska sjukdomar kan känna sig sedda och omhändertagna i den organisationsförändring som står för dörren? Tillsammans skall vi ju ytterst göra skolan till en bättre plats för alla barn, oavsett behov.

På fullmäktige den 13 juni ställde jag därför följande fråga till utbildningsnämndens ordförande: Hur kommer de föreslagna omstruktureringarna påverka situationen för elever med somatiska sjukdomar likt diabetes typ 1 eller fysiska funktionsnedsättningar?

Svaret var tydligt; alla barn kommer att få det stöd och den hjälp man har rätt till efter behov. Jag hoppas för barnens och lärarnas skull att detta visar sig stämma också med verkligheten.

Mikael Solkulle (MP)

Kommunfullmäktigeledamot och ersättare utbildningsnämnden i Lerum

ANNONS