Insändare: Sätt ett klimatlås på EU:s budget

Länder som släpper ut för mycket och inte når sina klimatmål ska straffas ekonomiskt och inte få ta del av EU-pengar, skriver två centerpartister.

ANNONS
|

Klimatet är vår stora ödesfråga och Tidö-regeringen sänker klimatambitionerna samtidigt som utsläppen ökar. Nu varnar myndigheter som Trafikverket, Naturvårdsverket, Konjunkturinstitutet och Klimatpolitiska rådet, att Sverige kommer få svårt att nå nödvändiga de minskningar som krävs för att nå EU’s klimatmål 2030. Detta kan komma att kosta både oss och våra kommande generationer, dyrt!

När regeringen och SD ökar utsläppen hemma och sänker Sveriges anseende utomlands, behöver EU agera vakthund för att Tidöpartierna ska hålla sina klimatlöften och vässa dem ytterligare. Sverige har länge varit ledande inom EU:s klimatarbete, och det vill vi fortsätta med. På så sätt skaffar vi oss konkurrensfördelar i den gröna omställningen. Långsiktiga spelregler är ett måste, både för företagen och oss konsumenter som vill göra klimatsmarta val i vardagen.

ANNONS

EU:s klimatvetenskapliga råd larmar om att medlemsländernas arbete med att sänka utsläppen går för långsamt. Takten måste fördubblas för att nå klimatmålet 2030 och bli klimatneutrala 2050. Argumenten sinar nu och vi måste agera där det gör ondast: i plånboken.

Centerpartiet vill sätta ett klimatlås på EU:s budget, där länder som släpper ut för mycket och inte når sina klimatmål straffas ekonomiskt och inte få ta del av EU-pengar. För att hålla gränsen för klimatet föreslår vi att EU:s utsläpp ska minska med 95 procent till 2040, jämfört med 1990. Detta skulle möjliggöra att vi når klimatneutralitet och uppfyller Parisavtalet. Dessutom bör EU:s utsläppshandel så snabbt som möjligt inkludera samtliga utsläpp från transport-, bostads- och avfallssektorn, och de gratis utsläppsrätter som delar av industrin och flyget får ska avslutas omgående. Centerpartiet vill även se ett stopp för fossila subventioner senast 2025 i hela EU, där skattenedsättningen på diesel som lantbruket i Sverige har idag ska ersättas med ett teknikneutralt jordbruksavdrag.

En röst på Centerpartiet är en röst för planetens framtid. Vi sviker inte klimatet.

Hugo Peterson, Alingsås och Emma Blomdahl-Wahlberg, Herrljunga

Båda kandidater till Europaparlamentet

ANNONS