Tyvärr valde majoriteten att avslå Kristdemokraternas motion och gick miste om en ”win-win” för både den biologiska mångfalden och Lerums föreningar, skriver debattörerna. På bilden syns jättebalsamin.
Tyvärr valde majoriteten att avslå Kristdemokraternas motion och gick miste om en ”win-win” för både den biologiska mångfalden och Lerums föreningar, skriver debattörerna. På bilden syns jättebalsamin. Bild: Rebecka Kvint

Insändare: Skötselavtal för att bekämpa invasiva arter – en vinst för alla

Tyvärr valde majoriteten att avslå Kristdemokraternas motion och gick miste om en ”win-win” för både den biologiska mångfalden och Lerums föreningar, skriver debattörerna.

ANNONS
|

Just nu blommar ett flertal invasiva i kommunen – som lupin, gullris och jättebalsamin. Flera av dem är ofarliga och relativt enkla att bekämpa, men orsakar stor skada för den biologiska mångfalden och fastighetsvärdena, när de fritt får breda ut sig. Bekämpningen av invasiva arter behöver intensifieras och därför skrev Kristdemokraterna en motion som behandlades på torsdagens kommunfullmäktige.

Kortfattat innebär förslaget att föreningar ges möjlighet till skötselavtal med kommunen, som innebär ett åtagande att bekämpa invasiva arter på ett utpekat område mot ekonomisk kompensation. Att rotrycka gullris är inte svårt eller farligt, men kräver återkommande och tidskrävande engagemang.

Det här förslaget hade varit bra på flera sätt för Lerums invånare, föreningar och biologiska mångfald:

ANNONS
  1. Främja biologisk mångfald: Genom att involvera föreningar i kan vi effektivt minska spridningen av invasiva arter och skydda den biologiska mångfalden. Manuell plockning som bekämpningsmetod är tidskrävande men innebär en mycket liten klimatbelastning i jämförelse med andra metoder.
  2. Ekonomiska besparingar: Genom volontärarbete minskar behovet av dyra åtgärder. Den lägre ekonomiska kompensation som ges till föreningarna kommer användas till aktiviteter som främjar folkhälsan och minskar kommunens kostnader på sikt.
  3. Främja föreningslivet: Genom att involvera lokala föreningar i bekämpningsarbetet stärks samhällsgemenskapen. Dessutom stärks föreningarnas ekonomi av samarbetet, vilket ökar deras möjligheter att bedriva verksamhet.

Självklart behövs rutiner och tydlig ansvarsfördelning för att skötselavtalen ska kunna genomföras. Inspiration kan tas från de befintliga skötselavtalen avseende skötsel av kommunens badplatser.

Tyvärr valde majoriteten att avslå Kristdemokraternas motion och gick miste om en ”win-win” för både den biologiska mångfalden och Lerums föreningar.

Ida Torp (KD)

Gunilla Lindell (KD)

ANNONS