Robert Linder Blomberg, Suzanne Parenius och Per-Eric Börjesson, Centerpartiet.
Robert Linder Blomberg, Suzanne Parenius och Per-Eric Börjesson, Centerpartiet. Bild: Pressbild

Insändare: Transparens i skolan – en demokratisk rättighet

Det är särskilt oroande att majoriteten väljer att ignorera behovet av transparens i en tid då nedskärningar redan orsakar oro och osäkerhet bland lärare, elever och föräldrar, skriver tre ledande centerpartister.

ANNONS
|

Vi vill uttrycka vår djupa besvikelse över majoritetens beslut att besvara istället för att bifalla ett initiativärende som syftade till att visa var nedskärningar inom skolan kommer att ske. Detta beslut, taget av majoriteten, framstår som ett tydligt tecken på bristande transparens gentemot kommunens invånare och andra politiker utanför utbildningsnämnden.

Initiativet, som efterfrågade en öppen redovisning av de områden inom skolan som skulle påverkas av nedskärningar, var inte bara rimligt utan också nödvändigt för att säkerställa en informerad och engagerad allmänhet.

Under utbildningsnämndens möte, torsdagen den 20 juni, valde man istället att presentera att totalt 82 tjänster försvinner inom sektor utbildning, men man missade att berätta på vilka skolor tjänsterna försvann, vilka ämnen som personalen undervisade, hur stor beläggning dem hade samt redovisa hur många tjänster som fanns 2023 mot 2024.

ANNONS

Självklart är detta svar odokumenterat och ej tydligt för allmänheten från nämndens protokoll.

Genom att besvara Centerpartiets initiativärende istället för att bifalla det, har majoriteten tydligt visat att de inte vill ge kommunens invånare en klar insyn i beslutsprocessen.

Transparens är en grundpelare i en fungerande demokrati. Utan tydlig och öppen kommunikation kring beslut som påverkar våra skolor, våra barn och deras framtid, riskerar vi att tappa förtroendet för våra folkvalda representanter. Beslut som tas bakom stängda dörrar, utan insyn eller möjlighet till påverkan från medborgarna, underminerar demokratins kärna.

Det är särskilt oroande att majoriteten väljer att ignorera behovet av transparens i en tid då nedskärningar redan orsakar oro och osäkerhet bland lärare, elever och föräldrar. Genom att inte tydligt redovisa vilka områden som påverkas, lämnas många i ovisshet om hur deras arbetsmiljö eller utbildning kommer att förändras.

Vi från Centerpartiet uppmanar majoriteten att ompröva sitt beslut och visa den transparens som kommunens invånare förtjänar. Det är av yttersta vikt att vi alla får en klar och tydlig bild av hur nedskärningarna kommer att påverka skolan. Det är inte bara en fråga om rättvisa, utan också om att upprätthålla förtroendet för våra demokratiska institutioner.

Låt oss sträva efter en kommun där öppenhet och ärlighet är ledord, och där alla medborgare kan känna sig delaktiga i de beslut som påverkar deras vardag.

Suzanne Parenius (C), ledamot i kommunstyrelsen

Robert Linder Blomberg (C), ledamot i kommunfullmäktige

Per-Eric Börjessson (C), ledamot i utbildningsnämnden

LÄS MER:Föräldrar protesterar utanför kommunfullmäktige – vakter kallas in

LÄS MER:Insändare: Majoriteten värnar budgeten – inte skolans kvalité

ANNONS