Dataskydd och cookies

 

Så hanterar LT personuppgifter

Denna sekretesspolicy gäller hanteringen av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft 25 maj 2018.

Vi sparar namn och kontaktuppgifter till annonsörer så länge vi har en pågående eller regelbunden kundrelation. Uppgifter som lämnas till oss vid onlineköp av privatannonser sparas i den utsträckning det behövs för bokföring och redovisning, men används inte till något annat.

De som prenumererar på LT uppger namn och kontaktuppgifter till företaget. Vi använder dem för att fullgöra våra skyldigheter enligt prenumerationsavtalet. Vi använder dem inte till något annat.

Namn och kontaktuppgifter som lämnas till tidningen i webbformulär används enbart för att kunna ha kontakt med meddelaren.

Personuppgiftsbehandling som sker i redaktionellt syfte omfattas av Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen och är undantaget från GDPR. Detsamma gäller material som, även om det inte omfattas av det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga regelverket, har ett journalistiskt eller publicistiskt syfte.

Dit hör uppgifter som lämnats till oss i debattformulär samt vid skapandet av konto för att kunna kommentera inlägg och artiklar. Genom att lämna uppgifterna till tidningen samtycker den enskilde till att de används för det avsedda ändamålet. Tidningsföretaget får inte använda uppgifterna på något annat sätt, och gör inte heller det. Detsamma gäller kontaktuppgifter till personer som på olika sätt har medverkat i det publicistiska arbetet på hemsidan.

Kommentarer och annan interaktion på tidningens inlägg i sociala medier omfattas inte heller av GDPR eftersom inläggen har ett publicistiskt syfte. Tidningen har emellertid ett tillsynsansvar enligt Lagen om elektroniska anslagstavlor att exempelvis ta bort brottsliga yttranden.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt till kontroll över dina egna informationsuppgifter och information om hur vi behandlar dessa uppgifter. Du kan höra av dig till oss om du till exempel vill rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller helt ta bort dina uppgifter. Kontaktuppgifter finns här.

Cookies