Carin Algemark Berndt, specialistläkare i allmänmedicin och distriktsläkare på Medpro Clinic Noltorp vårdcentral i Alingsås, har tilldelats utmärkelsen ”Årets allmänläkare väst 2023”. Hon belönas med, utöver äran, 5 000 kronor.
Carin Algemark Berndt, specialistläkare i allmänmedicin och distriktsläkare på Medpro Clinic Noltorp vårdcentral i Alingsås, har tilldelats utmärkelsen ”Årets allmänläkare väst 2023”. Hon belönas med, utöver äran, 5 000 kronor. Bild: Pressbild

Carin Algemark Berndt från Lerum utsedd till Årets allmänläkare i väst

Lerumsbon Carin Algemark Berndt har tilldelats utmärkelsen ”Årets allmänläkare väst 2023” för sitt arbete inom primärvården.
– Det bästa med primärvården är att få följa patienterna under en längre tid och att man ofta ges möjlighet att kunna göra en konkret skillnad i människors liv, säger pristagaren.

ANNONS

Det är nu andra året i rad som Allmänmedicin vid Sahlgrenska Akademin delar ut utmärkelsen ”Årets allmänläkare väst” för att uppmärksamma en allmänläkare och förebild som eftersträvar tillgänglighet och kontinuitet i sin verksamhet.

Efter överväganden enades beslutandegruppen om att nomineringen av Carin Algemark Berndt, specialistläkare i allmänmedicin och distriktsläkare på Medpro Clinic Noltorp vårdcentral i Alingsås, bäst möter kriterierna för utmärkelsen.

– Jag blev väldigt förvånad men givetvis också mycket glad och stolt, även om jag själv tänker att detta egentligen är ett pris till alla oss som arbetar på vårdcentralen som visar att vi arbetar på rätt sätt, säger Carin Algemark Berndt.

Moderna konsultationsmetoder

Motiveringen illustrerade flera olika aspekter såsom kollegialitet i samarbetet, stabilt engagemang i läkarprofessionen, utbildare och medmänniska. Detta klarläggs i nomineringen genom Carins tillgänglighet både för kollegor och patienter, tydlighet i sitt engagemang, samt sina moderna konsultationsmetoder. Carin är också mycket engagerad i utbildningen av studenter.

– I mötet med patienter är det viktigt att ha en strukturerad konsultation som är uppdelad i tre delar. Första delen är ”patientens del ”och här ska läkaren framför allt lyssna på patienten utan att avbryta och försöka få fram patientens egna tankar och funderingar kring sina besvär, säger Carin, om hur hon arbetar med konsultationer, och fortsätter:

– Andra delen är ”doktorns del” då läkaren ställer mer riktade frågor för att kunna göra en korrekt medicinsk bedömning. Sista delen är en ”gemensam del” då läkaren sammanfattar undersökningsfynd och sin bedömning av besvären och stämmer av vidare handläggning och uppföljning med patienten.

Största utmaningen är att få tiden att räcka till

Berätta om ditt arbete med studenter!

– På vårdcentralen har vi ofta läkarstudenter som kommit olika långt i sin utbildning. Ibland har vi studenter som bara gått någon månad på läkarlinjen och dessa är ofta mycket nervösa och ovana när de kommer. Som handledare till denna grupp vill man att de ska få en positiv bild av primärvården och man ger mycket utrymme för att de ska känna sig trygga och kunna reflektera över de tankar och känslor som uppstår i patientmötet.

– När studenterna kommit längre i sin utbildning ska de träna på att själva prata med patienter och då använder vi oss ofta av videoinspelning av patientmötet som vi sedan tittar på tillsammans.

Vad är den största utmaningen med att arbeta som allmänläkare på en vårdcentral?

– Största utmaningen är att få tiden att räcka till för allt vi förväntas göra under en dag. Förutom att fysiskt träffa patienter som kommer till vårdcentralen är det mycket remisser från slutenvården som ska bedömas, remissvar och provsvar som ska gås igenom och återkopplas till patienter, receptförnyelser BVC och inte minst läkemedelsgenomgångar och uppföljning av patienter inskrivna i hemsjukvården.

Och vad är det bästa?

– Det bästa med primärvården är att få följa patienterna under en längre tid och att man ofta ges möjlighet att kunna göra en konkret skillnad i människors liv. Det är också väldigt roligt med variationen där ingen dag är den andra lik. Ena stunden kommer ett litet barn med feber, andra stunden en 102-åring med många kroniska sjukdomar.

– På Medpro clinic arbetar vi också ofta i team runt patienten med andra yrkeskategorier vilket är oerhört stimulerande. Vi upplever också ett gott samarbete med specialistläkarna på Alingsås lasarett dit vi alltid kan ringa och diskutera patientärenden om vi behöver vilket är utvecklande.

Om utmärkelsen

Utmärkelsen Årets allmänläkare i väst delas ut av Allmänmedicin vid Sahlgrenska Akademin till en allmänläkare och förebild med goda allmänmedicinska kunskaper och som eftersträvar tillgänglighet och kontinuitet i sin verksamhet.

Kriterierna för nominering var vidare att läkaren har en medmänsklig hållning, betonar patientens egen berättelse och inser samhälleliga perspektivets betydelse. Vederbörande har också medverkat som handledare i någon del av studenternas grundutbildning i VG-regionen eller Halland och är verksam inom Västra Götalands primärvård eller Halland.

LÄS MER:Lungsjuke Lennart, 67, kunde inte boka tid för covidvaccin

LÄS MER:Förslaget: Patientavgifter höjs – läkarbesök på vårdcentralen blir dyrare

LÄS MER:Vårdboende startas i Härskogen i Lerum – tar över forna friluftsanläggningen

ANNONS