Dagliga kallbad hjälpte Anders ur utbrändheten

Trebarnspappan och polisen Anders Bodén älskade sin tjänst som narkotikaspanare – ända ner i bråddjupet. Iskallt vatten tog honom upp till ytan igen. Nu ägnar han sig åt att sprida kallbadskulturen.