Därför gjorde Lerum Energi miljoninvestering för ålarna

Efter att blankålar dött vid Jonsereds kraftverk har flera röster höjts för att Partille Energi ska investera i åtgärder som skyddar ålen.
Mikael Jednell, vd, menar att det innebär för stora ekonomiska risker att göra något i nuläget, men i grannkommunen är Hedefors kraftverk redan ett föredöme för hela Norden.
– Det är en påkostad anläggning som fungerar bra, säger kollegan Anders Zetterman, vd på Lerum Energi.