Det ska bli enklare att cykla över kommungränserna

Kommunerna i Göteborgsregionen gör gemensam sak – för att det ska bli enklare att cykla över kommungränserna. Nu planeras ett cykelstråk från Göteborg till Alingsås, så kommuninvånarna ska kunna ta cykeln åt båda hållen och över kommungränsen.