Eleverna på Alléskolan fick inte röra sig fritt på skolan – tills de fick det igen

Rektorerna på Alléskolan beslutade att eleverna inte fick röra sig i korridorerna i hela skolan, de skulle gå utevägen om de skulle till slöjd eller matsal. ”Kollektiv bestraffning” tyckte en förälder. Och när det blev rektioner backade rektorerna.