En Lerumsförsamling går mot trenden

Allt färre svenskar är med i Svenska kyrkan och fortsätter trenden är snart mindre än hälften av befolkningen medlemmar. Men i Lerum blev medlemmarna fler i en församling under 2023.