Experten Jan Turvall efter politikernas larm: ”Inte acceptabelt”

Statsvetaren Jan Turvall tycker att det är oacceptabelt att oppositionspolitiker i Lerums kommun inte får mer insyn i kommunens verksamheter – och menar att det blir ett demokratiproblem.
– Det är uppenbart att man har begränsat oppositionens möjligheter att utföra sitt uppdrag, säger han.

ANNONS

Det var under tisdagen som politiker från hela den politiska oppositionen slog larm om en begränsad insyn i kommunens verksamheter, som skola och äldreboenden – något som försvårar deras demokratiska uppdrag, menar de.

Nu reagerar Jan Turvall, statsvetare och expert på offentligt förvaltning vid Göteborgs universitet, efter att ha läst LT:s artikel.

– Det är en allsidig belysning, alla parter har fått säga sin mening, säger han.

Han fortsätter:

– Sedan tycker jag att det är märkligt, det hela. Det är uppenbart att man har begränsat oppositionens möjligheter att utföra sitt uppdrag.

Vanligen tvärtom

Förutom sitt akademiska arbete har Jan Turvall ansvarat för ett stort antal uppdragsutbildningar för kommunala och statliga myndigheter.

ANNONS

Han har emellertid aldrig stött på något som det här tidigare, berättar han.

Givet din bakgrund, vad tänker du?

– Oavsett hur man resonerar är det uppenbart en begränsning i insyn i kommunens verksamhet och det är förstås inte acceptabelt, svarar Jan Turvall.

Det finns inget i lagen som stipulerar exakt hur insynen ska se ut för förtroendevalda, berättar Jan Turvall vidare. Det är en ”lokal fråga”.

– Men jag har inte stött på den här diskussionen, att minska insynen, i de kommuner jag har besökt. Snarare är det tvärtom, att man vill engagera både opposition och allmänhet i större utsträckning i demokratifrågor.

Han berättar att det är högaktuellt med demokratifrågor generellt, bland annat i och med det stundande EU-valet som äger rum nästa månad, där krafter inom offentligheten kämpar för att öka valdeltagandet bland allmänheten.

– Jag skulle inte kalla det kris, men det är allvarligt att folk inte prioriterar insyn i demokratin.

Annorlunda i regionen

Kommunens förvaltningsledning berättade i tisdagens artikel att förtroendevalda får chans att ställa direkta frågor till förvaltningens representant under nämndmöten – i övrigt vill de inte ha direkta frågor från dem.

Och mellan nämndmöten ska inte deras demokratiska uppdrag utövas, hette det, och förtroendevalda får då göra som alla andra för att få information: Vända sig till kommunens invånarservice, Komin. Kommunens verksamheter ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag till vardags, snarare än att serva politikernas förfrågningar, menade förvaltningsledningen.

Det är något som är unikt för Lerums kommun, menade flera frustrerade politiker.

– Är detta ett signum för en välfungerande demokrati? Jag tycker inte det, sade Christian Eberstein (KD).

Bland annat är det annorlunda i regionpolitiken, det menade Anette Holgersson (V) och Katarina Kuzmanovic (MP) på, som båda har politiska uppdrag där.

Jan Turvall igen:

– De har säkert rätt i att det inte alls är den attityden som gäller i regionen och då är verkligen frågan: Vad har Lerum för argument att vara mindre öppna och mindre demokratiska än regionen?

Detta är Jan Turvall

Jan Turvall är lektor och studierektor i Administrativ teknik och har varit anställd vid Statsvetenskapliga institutionen i mer än 40 år.

Han har bedrivit forskning främst om det statliga kommittéväsendets roll i den svenska beslutsprocessen.

Jan Turvall har under årens lopp bedrivit en mycket omfattande undervisning i främst förvaltningsrätt, kommunalrätt och offentlighet-sekretess men även i statsvetenskaplig metod och svensk politik. Undervisningen har skett på ett tiotal utbildningsprogram och ett stort antal fristående kurser vid Göteborgs universitet. Jan Turvall har också varit ansvarig för och medverkat i ett stort antal uppdragsutbildningar för kommunala och statliga myndigheter.

Källa: Göteborgs universitet

LÄS MER:Oppositionens drag: Stoppade beslutet – vill rädda skolan med ”gamla” pengar

LÄS MER:Nya återvinningscentralen i Stenkullen klar för byggstart

ANNONS