Facket kräver lagstiftning om barngruppernas storlek

Fackförbundet Sveriges lärare instämmer i kritiken mot Lerums förskolor. För att komma till rätta med de stora barngrupperna behövs inte bara fler förskolor – utan mer pengar, menar ombudet Lina Gottlieb.