Förbos omtvistade rivning klar – men de nya bostäderna dröjer

Hyresgästerna förde en hård kamp för att få ha kvar sina garage på platsen där Förbo vill bygga bostäder. Med Kronofogdens hjälp blev de avhysta och nu har garagelängorna jämnats med marken, men bostadsbygget är framskjutet på obestämd tid.

ANNONS

Förbos planer på att bygga fler bostäder på Höjden och hyresgästernas ovilja till förtätning av området ligger bakom den långvariga konflikten, som LT skrivit om vid flera tillfällen.

Hårt sattes mot hårt när merparten av hyresgästerna på Kullgårdsvägen vägrade att följa Förbos beslut, och det kommunala bostadsbolaget kände sig till sist tvingade att kalla in Kronofogden. Avhysningen gick lugnt till, men det rådde full aktivitet vid garagen under en februaridag förra året när Kronofogdens personal kom till platsen för samla in nycklar.

Ett år senare får nu fejden sin fullständiga upplösning då garagen slutligen rivs. När LT var på plats förra veckan arbetade en grävmaskinist med att samla upp resterna, därefter ska asfalten bort.

ANNONS

– Det kommer att bli nya Konsumtomten, Konsumtomten två, säger Catherine Gauffin, ordförande i den lokala hyresgästföreningen.

Hon syftar på den tomma ytan i Lerums centrum som år efter år stått tom.

– Det är ledsamt, det ser anskrämligt ut och jag förmodar att det är så här det kommer att se ut länge, säger hon, och riktar blicken mot det avspärrade området.

På Förbo bekräftar man att byggnationen dröjer.

– Hade vi kommit igång när vi sökte bygglovet och det inte blivit någon överklagan hade vi haft haft inflyttningsklara lägenheter där idag, men nu är det en helt annan konjunktur, säger Anna Olá, fastighetsutvecklingschef på Förbo.

Det var först strax innan årsskiftet som bostadsbolaget fick klartecken att riva garagen och bygga nya lägenheter. Detta på grund av att hyresgästerna drev ärendet ända till mark- och miljödomstolen, som dock avslog deras prövningsansökan. Upphandlingen av två planerade hus, med tio lägenheter i varje, är uppskjuten på obestämd framtid. Projektet börjar röra på sig igen tidigast 2024.

– Vi får se se hur inflation och konjunktur utvecklas, men vi kan inte bygga nu, då skulle lägenheterna inte kunna ha skäliga hyror när de blivit klara, säger Hanna Holmström Tomic, kommunikationschef på Förbo.

Ytan kommer dock till användning.

– Vi har ett par projekt på gång i området. 2023 kommer hälften av husen att målas och andra hälften målas 2024. Och sen kommer vi även starta ett större renoveringsprojekt inne i bostäderna 2024, så vi kan utnyttja ytan på ett bra sätt till uppställningsplatser och så, säger Anna Olá.

Med facit i hand, var det rätt att riva garagen eller hade ni lika gärna kunnat vänta?

– När vi tog beslutet gick vi på de beslut vi fått i olika nämnder, men vi hade hellre velat ha ett snabbare förfarande. Sen hade vi inte velat underhålla garage som ändå skulle rivas, hade vi haft kvar dem hade vi varit tvungna att göra saker med dem, säger Hanna Holmström Tomic.

När de två husen på Kullgårdsvägen är klara sätter Förbo punkt för ett stort byggprojektet som startade på Höjden redan 2006. Tidigare har man byggt lägenheter på Hallegårdstäppan, Hallegårdsgränden och Höjdenvändan.

ANNONS