Fordonshaveri vid Jerikotunneln

En lastbil stod i vägrenen i slutet av Jerikotunneln efter haveri.
Enligt Trafikverket påverkade händelsen trafiken och skapade en del köer.