Två gånger om dagen brukar barnen på de kommunala förskolorna serveras en halv frukt var. Nu dras den in.
Två gånger om dagen brukar barnen på de kommunala förskolorna serveras en halv frukt var. Nu dras den in. Bild: Karina Hansson

Förskolornas fruktstunder dras in: ”Barnen är redan hungriga”

Barnen på Lerums kommunala förskolor brukade få frukt både för- och eftermiddag. Men nyligen drogs den in helt. Det går ut över barnen på ett sorgligt sätt, menar förskollärare som LT pratat med.
– De blir ledsna och det blir mer konflikter.

ANNONS

Två gånger om dagen brukar barnen på de kommunala förskolorna serveras en halv frukt var. En gång mellan frukost och lunch, och en gång på eftermiddagen för de barn med längre dagar.

– Sedan kapades detta till en halv frukt per barn och dag för några veckor sedan, berättar pedagogen Anna, som egentligen heter något annat.

I veckan kom beskedet att fruktstunderna ska dras in helt.

Frukt ska nu bara serveras vid andra måltider, meddelar Lerums kommuns måltidsservice, som ansvarar för maten. Beslutet tror Anna och hennes kollegor kommer gå ut över barnen.

– Redan nu är de jättehungriga innan lunch, trots att de fått en halv frukt. Och så har vi dippar på eftermiddagen. Då skulle vi behöva vi ge dem lite extra, för det kommer att bli jättejobbigt för dem annars. Vi har ju många barn som har långa dagar på förskolan. Vi har öppet till 18.30 när det behövs.

"Blir mer konflikter”

Något som också slutat serveras är ett förstärkt mellanmål de dagar soppa står på lunchmenyn. Det har rört sig om till exempel pannkaka eller korv med bröd. Och det har behövts, påpekar Anna.

– Barnen äter inte lika bra när det är soppa och bröd. Vi upplever att de inte blir lika mätta.

Fruktstunderna och mellanmålen har överlag stor betydelse för förskolebarnen, menar Anna.

– Får de något litet in emellan så står de sig längre. Och det blir liksom lugnare. När man är hungrig klarar man inte av att lära sig, man klarar inte av att reda ut konflikter eller bara att ta av sig stövlarna själv. De blir ledsna, och det blir mer konflikter.

Att be föräldrar att skicka med frukt, får personalen inte göra.

– Det ska ju vara en likvärdig förskola och avgiftsfritt, utöver den avgift som de redan betalar.

Kan de få skicka med ändå?

– Ja. Men som samhället ser ut idag, så är det många som inte har råd att skicka med en frukt varje dag.

Att det sparas in på förskolebarnens mat, är fruktansvärt anser Anna och hennes kollegor.

– Speciellt man läser i Lerums Tidning att kommunen går så mycket plus. Det sticker ju i ögonen att vi varken får frukt eller tillräckligt många kollegor.

Så svarar måltidschefen

Maria Lindberg, verksamhetschef på Lerums kommuns måltidsservice, bekräftar att förskolor inte längre får frukt.

– Nej, de får inte det per automatik längre. Det ingår inte i det dagliga utbudet att vi ska leverera frukt som extra mellanmål, utan vi levererar frukost, lunch och ett mellanmål till förskolorna. I vårt uppdrag ingår 70 procent av barnens energiintag. Och det levererar vi.

Varför förskolorna slutat få frukt ”per automatik”, vill Maria Lindberg inte svara på. Hon ber att få återkomma senare under dagen, för att kunna formulera sig på ett bra sätt.

Dagen efter skickar hon ett mejl. Där upprepar hon att måltidsservice serverar frukost, lunch och middag.

"De flesta barn är hungriga”

När det gäller det förstärkta mellanmålet, som barnen fått efter soppluncher, menar Maria Lindberg att det inte tagits bort. I stället kan det nu serveras vilken dag som helst förklarar hon, beroende på vad måltidspersonalen har att tillgå.

– Ser våra medarbetare att det inte gått åt så mycket i dag, då kanske vi kan använda det till något annat och servera det till mellanmål.

Maria Lindberg menar också att soppa i sig är en fullgod måltid.

Pedagogerna anser att barnen äter mindre av soppan och behöver extra mellanmål?

– Då har vi något jobba på i så fall. Det handlar om kommunikation och information mellan våra olika yrkesgrupper om vad som behövs. Och har man närhet till köket och jobbar tillsammans, så tror jag man kan hitta bra lösningar.

Pedagogerna LT pratat med, menar att barnen redan är hungriga. De oroar sig för att förändringar påverkar barnen på ett negativt sätt. Hur ser du på den oron?

– Min målsättning, och sektor utbildnings målsättning, är att inga barn ska gå hungriga, säger Maria Lindberg.

Hon fortsätter:

– Och är det så att barnen är hungriga, så är de välkomna ner till köket att hämta något. Förskolorna har lite olika förutsättningar, men nog finns det alltid ett glas mjölk eller ett knäckebröd.

Måltidschefens förslag har inte presenterats som ett alternativ för pedagogerna, enligt Anna. Hon är dessutom tveksam till det.

– De flesta barn är hungriga. Ska vi ge dem macka två till gånger om dagen utöver frukost och mellanmål? Det blir en himla massa mackor, säger Anna.

Riktlinjer för måltider i förskolan

Enligt Livsmedelsverkets nationella riktlinjer bör frukost, lunch och mellanmål i förskolan ge cirka 70 procent av barns dagsbehov av näring.

I riktlinjerna skriver Livsmedelsverket att barn behöver "i stort sett lika mycket näring som vuxna, men äter oftast inte lika stora portioner. För att täcka behovet av energi och näringsämnen behöver intaget fördelas på flera måltider under dagen, vanligtvis frukost, två huvudmål och två till tre näringsrika mellanmål”.

LÄS MER:Den politiska majoriteten satsar stort på skolan

LÄS MER:Lerums kommun väntas göra ett stort överskott

LÄS MER:Oklart vem som ska driva planerad skola i Stenkullen

ANNONS