Grönområde blir byggupplag när Lerum station rivs

Inte bara stationsområdet påverkas när ett fjärde tågspår dras genom Lerum. Under byggtiden ska även ett större grönområde tas i anspråk, kloss an med ett villaområde.