Jätteprojektet: Vill bygga 500 bostäder på industritomt

Ett helt nytt kvarter med 500 bostäder kan bli verklighet på en industritomt i Gråbo. Nyligen gav kommunen fastighetsbolaget Svenska hus klartecken att gå vidare med sina planer.
– Vi tänker oss trädgårdsstad, säger Henrik Sjölin, fastighetsutvecklingschef.