Någonstans här, i skogsområdet mellan bostadsområdena Norra Hallsås och Torpadal, är den nya skolan tänkt att ligga. Platsen avslöjar inte mycket i dag, men om några år kan kommunens största grundskola stå här. Till höger syns Eva Andersson (C), kommunalråd med särskilt ansvar för samhällsbygge.
Någonstans här, i skogsområdet mellan bostadsområdena Norra Hallsås och Torpadal, är den nya skolan tänkt att ligga. Platsen avslöjar inte mycket i dag, men om några år kan kommunens största grundskola stå här. Till höger syns Eva Andersson (C), kommunalråd med särskilt ansvar för samhällsbygge. Bild: Tobias Kjellberg/Ruben Labé

Kommunens miljardsatsning – nya skolor ska lösa akut platsbrist

Med miljardbelopp i potten startar kommunen en satsning som inom loppet av tio år kommer att ha förändrat skolvärlden i grunden i Lerum. Inte minst ska en ny stor F-9-skola byggas, därtill ska flera befintliga skolor byggas ut och delar av gymnasiet rivas. Bakgrunden är en platsbrist som länge gäckat politikerna.
– Vi växer så att det knakar, och det är trångt på väldigt många skolor nu. Vi har ett jättebehov framöver, säger Lill Jansson (L), kommunalråd.

ANNONS

Upp emot tusen elever ska få plats i en ny stor skola som planeras invid bostadsområdet Norra Hallsås i Lerum – något som kommer att avlasta andra skolor i kommunen där utrymmet började tryta redan för länge sedan.

– Det är ganska brådskande nu. Jag hade önskat att det hade gått lite fortare men det är långa processer. Det är väldigt trångt på många skolor nu, säger Lill Jansson (L), kommunalråd med särskilt ansvar för skola.

Det är bakom bostadsområdet vid Huldravägen, inte långt ifrån Hallsås förskola, som det stora byggnadskomplexet kommer att resas. Området består i dag av skog och växtlighet, men om fyra år kommer bilden se helt annorlunda ut.

Eva Andersson (C), kommunalråd med särskilt ansvar för samhällsbyggnad, berättar::

– Det är en stor skola det här.

Stora projekt

Hela skolområdet planeras bli 46 000 kvadratmeter stort, fortsätter hon – motsvarande omkring sex och en halv fotbollsplaner. Däri ryms den centrala skolbyggnaden, en intilliggande idrottshall för skolevenemang och föreningsliv, samt en stor skolgård. Både idrottshallen och skolbyggnaden föreslås bli två till tre våningar höga.

– Men vi vill att det ska vara en skola som smälter in i miljön. Att man tänker på gestaltning och att den passar in i området. Vi gör en flexibel detaljplan som även ska funka för en utbyggnad, säger Eva Andersson.

Den nya skolan i Norra Hallsås är långt ifrån den enda satsningen kommunen gör inom skolområdet de kommande åren. Skolan är blott en del i ett miljardpaket för att säkra elevplatser under många år framåt, berättar Eva Andersson.

– Det här känns ju jättespännande så klart. Det är så stora projekt som ändå ska göras. Men det behövs ju, för det är som Lill säger: Lerums kommun växer så det knakar. Och nu måste vi börja med byggnationer, säger hon.

Skolor ska förändras

Både Torpskolan i Lerum och Bergultskolan i Floda ska göras större för totalt 371 miljoner kronor, för att kunna husera ytterligare några hundra elever. Torpskolan ska bli en F-9-skola, och även Berghultskolan kan bli det.

– Där återstår ett beslut för oss inom politiken. Det beror på om Alléskolan har nått sin maxkapacitet eller inte, och behöver avlastas.

Därtill ska en ny förskola byggas i Gråbo, och det rasar för närvarande en debatt om en framtida F-9 friskola i Stenkullen. Men man behöver även bygga ut kommunens övriga skolor.

– Vi måste också titta på Aspenässkolan, det är en skola som är nästa steg. Där har vi inte börjat fundera. Men det är en skola som vi behöver utveckla i och med att bostadsområdet Aspen strand tillkommer, säger Eva Andersson.

Hon fortsätter:

– Och sedan på andra sidan behöver vi titta på Almekärrskolan, Hulanskolan och Rydsberg.

Det finns ännu ingen färdig skiss på exakt hur skolan ska se ut. Så här ser illustrationen ut i tjänsteskrivelsen. Nu är ärendet ute på samråd, vilket innebär att allmänheten får tycka till.
Det finns ännu ingen färdig skiss på exakt hur skolan ska se ut. Så här ser illustrationen ut i tjänsteskrivelsen. Nu är ärendet ute på samråd, vilket innebär att allmänheten får tycka till. Bild: Lerums kommun

Innebär fler jobb

Eva Andersson berättar att man vill göra om kommunens alla låg- och mellanstadieskolor till F-6-skolor, från dagens F-5-system.

– De skolor som inte blir F-9, blir F-6, kan man säga. Det här F-5-systemet har vi nog haft i över 30 år, förklarar hon.

Därutöver ska Lerums gymnasiums huvudbyggnad Eken rivas och byggas på nytt, något som LT tidigare berättat om. Anledningen är delvis för att kunna rymma fler elever, men också för att byggnaden sjunker ned i marken.

”Det är jättemycket pengar, så vi kommer att behöva låna.”

Den totala notan för kommunens stora skolsatsning är oklar, många projekt ligger ännu i framtiden och har inte ens hamnat på ritbordet. Men kostnaden för den närmsta tidens skolinvesteringar uppstiger till 1,3 miljarder kronor (motsvarande en dryg halv årsbudget för Lerums kommun).

– Det är jättemycket pengar, så vi kommer att behöva låna. Vi lånar ju inte riktigt allt, vi försöker också samla i ladorna och ta från vad vi redan har, inte minst för att betala gamla skulder innan vi lånar nytt, säger Lill Jansson.

Lill Jansson berättar att satsningen kommer att innebära en stor förändring för bilden av Lerum. Den kommer också att innebära en hel del nyanställningar inom skolsektorn.

Vågar du höfta hur många tjänster det blir?

– Nej, absolut inte.

Skolan i Norra Hallsås

Namn: Ännu oklart.

Storlek: 7 000 kvadratmeter skolbyggnad, 1 750 kvadratmeter idrottshall, 30 000 kvadratmeter skolgård.

Kostnad: 429 miljoner kronor (preliminärt).

Planerad inflytt: Höstterminen 2024.

ANNONS