Lerums kommun rev skogen – innan skolan i Norra Hallsås fått lagligt stöd: ”Respektlöst”

Skog motsvarande omkring åtta fotbollsplaner har avverkats mellan bostadsområdena Torpadal och Norra Hallsås i Lerum när kommunen bereder plats för den nya storskolan i Norra Hallsås. Men de boende rasar.
– Det är oerhört respektlöst, säger Jonas Brinkeby, boende.