Lerums kommun rev skogen – innan skolan i Norra Hallsås fått lagligt stöd: ”Respektlöst”

Gammal skog motsvarande omkring åtta fotbollsplaner har avverkats mellan bostadsområdena Torpadal och Norra Hallsås i Lerum när kommunen bereder plats för den nya storskolan i Norra Hallsås. Men de boende rasar.
– Det är oerhört respektlöst, säger Jonas Brinkeby, boende.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Det är bråttom med att bygga den nya storskolan i Norra Hallsås, det betonar Denny Johansson, skolans projektledare. Barnen i kommunen blir fler samtidigt som skolplatser tryter i ett oroväckande tempo.

– Det innebär att man får maximera andra skolor. Man får fylla på och trycka på underifrån och det kan ge utslag i form av kvalitet och det kan bli trångt i skolorna, säger Denny Johansson.

Nu har kommunen avverkat omkring fyra hektar gammal skog i naturområdet i Norra Hallsås, där den nya skolan är tänkt att resas. Skolan ska frälsa kommunen med uppemot 1 000 nya elevplatser.

Det massiva projektet inväntar emellertid fortfarande ett avgörande från mark- och miljödomstolen, detta eftersom planerna har överklagats av flera boende. Att kommunen skövlat gammal skog – innan den juridiska processen fått löpa sin gång – får dem att rasa.

– Man har föregått den juridiska processen, säger Hans Meyer, boende i Torpadal.

Lugn och ro

Hans Meyer har sin tomt kloss an med den del av skogen som numera är ett vidsträckt kalhygge. Men han minns barnens lekar i det som tidigare fanns på platsen: En lummig skog, rik på djurliv och populära promenadstigar.

Bland annat fanns det ett särskilt starkt bestånd av den artskyddade vattensalamandern i just det området.

”Jag är väldigt uppgiven.”

I framtiden ska platsen utgöras av skolgård och Hans Meyer oroar sig för ljudnivån under dagarna, när hans hustru Elenor Meyer ska få sin behövliga sömn. Hon jobbar som barnmorska nattetid.

– Jag slutar ju klockan 07 på morgonen så jag sover dagtid. Jag är rädd för att jag inte kommer att få någon sömn över huvud taget, säger Elenor Meyer och tillägger:

– Vi flyttade ju faktiskt till Torpadal för att vi skulle få lite lugn och ro.

Tillsammans med grannen Jonas Brinkeby, och flera andra Torpadalsbor, har paret bestridit planerna på skolan sedan den först hamnade på tapeten.

Jonas Brinkeby suckar över skogsskövlingen:

– Det här är extremt respektlöst eftersom vi har överklagat skolbygget.

Flera instanser

Han berättar att de boende har önskat få behålla 30 till 40 meter skog mellan tomterna och skolområdet, något som också står skrivet i deras överklagan.

– I och med att man har skövlat skogen nu har man fullständigt skitit i våra åsikter och även i vad som kan komma ut ur överklagandet, säger Jonas Brinkeby.

När LT besöker Torpadal ser skogen ut att vara avverkad ända fram till tomtgränserna.

Du låter uppgiven?

– Jag är väldigt uppgiven. Det har varit extremt dåligt skött från kommunens sida hela projektet. Både i information och den totala bristen på hänsyn gentemot boende i närområdet, svarar Jonas Brinkeby.

LT har varit i kontakt med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen, ingen av myndigheterna har invänt mot att kommunen avverkar skog i Norra Hallsås. Kommunen äger marken.

”Vi har som uppgift att skyndsamt uppföra den här skolan.”

Lerums Naturskyddsförening har i ett utlåtande slagit fast att kommunen måste ta hänsyn till den lokala vattensalamandern, men föreningen har inte invänt mot bygget av själva skolan.

– Vi är inte jätteglada, men vi har ändå inte stoppat det, säger Tommy Aronsson vid Lerums Naturskyddsförening.

Han hänvisar till en passage i deras utlåtande, där det står:

”På grund av områdets läge inom Norra Hallsås är det troligt att alternativ användning skulle vara bostadsbebyggelse. Lerums Naturskyddsförening avstår därför från att begära att området ska bevaras med hänsyn till naturvärdet.”

I utlåtandet ifrågasätter Naturskyddsföreningen också om området verkligen är den bästa platsen för en ny storskola.

”En skola i Norra Hallsås kommer att som följd av läget, under överskådlig tid, alstra ökande trafik med avgasutsläpp och buller”, skriver föreningen.

Kan andas ut

Denny Johansson betonar samtidigt att det inte finns någon tid att slösa. Skolan i Norra Hallsås måste blir klar och det snart – därför behövdes skogen avverkas nu.

– Vi har som uppgift att skyndsamt uppföra den här skolan. Om man inte hade avverkat skogen innan slutet på mars hade vi inte kunnat göra det förrän i slutet på oktober. Det beror på fåglarnas häckning och groddjurens vandring. Det är att man inte ska störa fåglar och groddjur som är skälet till att man valde att gör det nu.

Hade kommunen inte rivit skogen nu, fortsätter han, hade invigningen av skolan skjutits upp ett halvår. Det hade varit ett surt äpple att bita i då skolans invigning är planerad till höstterminen 2025.

– Om vi blir klara 2025, då är det bra, då kan kommunen andas ut. Men drar det iväg så att vi inte ens fixar höstterminen 2026, då kommer man behöva lösa lokalbehovet på ett annat sätt som är mycket mer kostsamt. Det kan handla om att elever får flytta eller att vi får bygga paviljonger, säger Denny Johansson.

De boende har i sin överklagan önskat att få behålla 30-40 meter skog mellan deras tomter och skolan. Nu har ni rivit alltihop innan dom har meddelats. Hur tänkte ni där?

– Vi har sträckt ut handen och sagt att vi kan bygga bullerskärmar och plantera ny vegetation, men man vill inte ha den dialogen från de boendes sida ännu. Men vi kommer ju göra det som blir bra för helheten, svarar Denny Johansson.

Han vill vidare få sagt att kommunen respekterar processen i mark- och miljödomstolen och att de förberedelser som nu sker är tillåtna.

LT har också pratat med boende på andra sidan kalhygget, i Norra Hallsås, där somliga uttrycker en besvikelse över att en så stor skola ska byggas i närheten. Deras bostadsområde marknadsfördes som ett område nära naturen, där lugn och ro rådde.

LÄS MER:Så ska Lerums nya storskola i Norra Hallsås se ut: ”En skola i naturen”

LÄS MER:Tidigare protester när gymnasiet skulle ta över skolan: ”Fick poliseskort”

LÄS MER:Kommunens miljardsatsning – nya skolor ska lösa akut platsbrist

LÄS MER:Striden om nya Torpskolan: Planer anklagas för lagbrott

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Lerums Tidning i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS