Mäklaren anmäldes efter en försäljning av en nyproduktion.
Mäklaren anmäldes efter en försäljning av en nyproduktion. Bild: Maria Loewen

Lerumsmäklare varnas av mäklarinspektionen – hade blandat ihop begrepp

En mäklare som är verksam i Lerums kommun har varnats av fastighetsmäklarinspektionen. Han varnas för att ha blandat ihop begrepp och varit otydlig vid en försäljning av ett nyproducerat hus.

ANNONS
|

Ärendet handlar om ett nybyggt hus i Lerum som såldes för några år sedan. I efterhand har det uppstått en tvist om villkoret i köpekontraktet som anger att säljaren ansvarar för att det görs en slutbesiktning.

Mäklaren har uppgett att han med slutbesiktning har menat den kontroll som sker via kommunens slutsamråd och utfärdande av ett slutbesked. Köparna hade å sin sida förväntat sig det som regelmässigt avses med en slutbesiktning, alltså en genomgång av bostaden av en anlitad besiktningsman för att se att byggnationen genomförts avtalsenligt och fackmässigt.

Bifogade inte handlingar

Ärendet anmäldes. Och nu har ett beslut kommit. Enligt fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd har Lerumsmäklaren blandat ihop begreppen på ett sätt som har skapat otydlighet och förvirring, vilket har lämnat utrymme för olika tolkningar. Det är dessutom så att mäklaren har angett en felaktig datumangivelse. Inspektionen skriver vidare att mäklaren har erkänt att det var två bilagor till köpekontraktet som inte bifogades avtalet och att dessa saknades vid överlämnandet av handlingarna till köparna vid kontraktsskrivningen. Inspektionen finner att det även fanns med vilseledande teknisk beskrivning av byggnaden i köpekontraktet.

ANNONS

Mäklaren få en varning

I beslutet från nämnden står det att Lerumsmäklaren genom att ha upprättat ett köpekontrakt med otydliga och felaktiga uppgifter samt att inte ha överlämnat alla avtalsbilagor till köparna vid kontraktsskrivningen har åsidosatt sitt ansvar enligt fastighetsmäklarlagen. Vid en sammantagen bedömning finner inspektionen att bristerna motiverar en varning.

När beslutet har vunnit laga kraft antecknar fastighetsmäklarinspektionen påföljden i fastighetsmäklarregistret. En anteckning om varning eller erinran finns kvar i registret i fem år.

LÄS MER:Här är de hetaste husen ute till försäljning i Lerums kommun

LÄS MER:Unik byskola från 1800-talet till salu i Tollered: ”Stort intresse”

LÄS MER:Lerums mäklare tar tempen på lokala bostadsmarknaden

ANNONS