Det här är en genrebild, katten på bilden ha inget med händelsen att göra.
Det här är en genrebild, katten på bilden ha inget med händelsen att göra. Bild: Elisabeth Alvenby

Lerumsparet misskötte katter – förbjuds ha djur

Ett par från Lerums kommun förbjuds ha hand om djur. Beslutet fattas efter att paret under lång tid har haft katter i bostaden, som var belamrad med avfall, glas och metall.

ANNONS
|

Länsstyrelsens handläggare har under upprepade tillfällen besökt parets bostad i Lerums kommun. Och upprepade gånger har det visat sig att bostaden inte är lämplig att ha djur i.

I det senast meddelade beslutet står det att länsstyrelsen redan 2011 förbjöd paret från att ha djur, och detta skedde efter att myndigheten bedömde att miljön var oacceptabel för djur. Men de har inte lytt.

Krossat glas i bostaden

Ytterligare ärenden skulle komma att upprättas. I februari förra året gjorde länsstyrelsens handläggare ett nytt besök i bostaden. Och skrev efteråt ”Alla utrymmen i huset var belamrade med avfall, prylar och där fanns flera skaderisker såsom krossat glas, metall, med mera.”

ANNONS

En månad senare fattades beslutet att paret måste se till att katternas inomhusutrymmen skulle vara tillfredsställande rena och fria från skaderisker. Och att de skulle vara det senast tre veckor efter beslutet.

Så skedde dock inte. Efter ännu ett besök i bostaden fattade myndigheten, i maj samma år, beslutet att omedelbart omhänderta katterna.

Upptäckte fler katter

Det slutar tyvärr inte där. I december 2022 fattade länsstyrelsen ett nytt beslut om omhändertagande av katter. Detta skedde eftersom myndigheten då hade upptäckt att det fanns fler katter i hemmet än dem man först trodde.

Paret hade tid på sig att förklara situationen. Och detta har enligt länsstyrelsen inte gjorts på ett sätt som är tillfredsställande.

Kvinnan har förklarat att det är hennes högsta önskan att få pyssla om en katt eller två. Hon har också sagt att paret håller på att flytta och titta igenom saker som finns i hemmet.

I det nya beslutet står det att paret förelagts att se till att katternas inomhusutrymmen blir tillfredsställande rena och fria från skaderisker. Men att de inte har följt föreläggandet.

Anses vara rimligt

Länsstyrelsen bedömer mot bakgrund av det som kommit fram att Lerumsparet saknar förmåga att ha hand om djur i enlighet med djurskyddslagstiftningen och att djur kan fara illa om de har hand om dem. Det har, enligt myndigheten, inte framkommit något som visar att ett upprepande inte är sannolikt. I beslutet står det ”Ett förbud får anses stå i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för dig. Förutsättningar föreligger därför att förbjuda dig att ha hand om djur.”

LÄS MER:Elsa från Lerum backas av kändismäklaren Fredrik Eklund

LÄS MER:Katthemmet Djurens Samarittjänst lämnar Lerum – efter 40 år

LÄS MER:Försvunna kaniner väcker oro – polisens teori: ”Det är räven”

ANNONS