Lerumsparet tar tältandet till nya höjder

I en skogsglänta vid Mjörn skapar makarna Carlsson just nu en ny naturupplevelse. Här kan man sova i tipi – eller svävandes mellan träden.
– Vi säger ”ut och njut”, så sköter vi resten, säger Yvonne Carlsson.