Ljungviksskolan i Gråbo kritiseras av Arbetsmiljöverket

Efter kritiken från Skolinspektionen får nu Ljungviksskolan i Gråbo en känga också från Arbetsmiljöverket, som menar att det saknas tillräckliga rutiner för att förhindra våld och hot mot fritidspersonal. Nu kräver myndigheten att skolan vidtar åtgärder.

ANNONS
|

Ljungviksskolan i Gråbo fortsätter att vara i blåsväder. Sedan tidigare har LT berättat om Skolinspektionens svidande kritik mot Ljungviksskolan – där skolan underkändes på alla granskade områden, bland annat konstaterade inspektörerna att elever inte känner sig tillräckligt trygga, något som skolans ena rektor, Robin Ruus, bemötte via mejl tidigare i veckan.

Så i LT:s granskning av samtliga grundskolors slutbetyg framgick det att Ljungviksskolan var sämst i klassen.

Nu får skolan kritik igen – av Arbetsmiljöverket, som för två veckor sedan gjorde en inspektion på Ljungviksskolan i Gråbo.

Ska bedöma om det finns allvarliga risker

Myndigheten konstaterar att det var mycket som fungerade bra på skolan, ur en arbetsmiljösynpunkt, men de hittade en brist inom området våld och hot mot fritidspersonal.

ANNONS

”Ni berättade att ensamarbete förekom på fritids och att ni hade rutiner för detta. Dock saknade ni en dokumenterad riskbedömning för ensamarbetet”, skriver Arbetsmiljöverket i ett inspektionsmeddelande till skolan.

De skriver vidare att det är viktigt att regelbundet undersöka och bedöma risker i arbetet. Så fortsätter de:

”Annars kan det hända att ni inte uppmärksammar, eller hinner åtgärda, risker i tid innan de leder till ohälsa eller olycksfall”.

Arbetsmiljöverket kräver först och främst att Ljungviksskolan undersöker ifall ensam fritidspersonal är utsatta för risker för hot och våld överhuvudtaget, och dokumentera det skriftligt. Skolan ska också bedöma om varje potentiell risk är allvarlig eller inte.

Krav ska vara uppfyllda vid återbesök

Därefter ska åtgärder vidtas.

”Ni ska, utifrån resultatet av riskbedömningen, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall kopplat till våld eller hot om våld”, heter det i skrivelsen.

Bente Larsson, en av rektorerna på Ljungviksskolan, välkomnar Arbetsmiljöverkets kritik.

Hur ser du på att Arbetsmiljöverket hittar den här bristen i er verksamhet?

– För oss som arbetsgivare ser vi att det är positivt, så att vi kan säkerställa en positiv arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi är angelägna om att ha en god arbetsmiljö, svarar Bente Larsson.

Varför fanns inte de rutiner på plats redan som Arbetsmiljöverket påtalade?

– Vi arbetar aktivt med förebyggande åtgärder och vi förebygger och riskbedömer. Vi har ett årshjul där vi reviderar det i september varje år och det som Arbetsmiljöverket såg var att vi hade rutiner, men att de regelbundet behöver undersökas. Vi kunde ju beskriva att vi har vissa rutiner, men det som de önskade var att vi gör riskbedömningar kontinuerligt.

Hur agerar ni nu?

– Då påbörjar vi arbetet, i samarbete med våra skyddsombud, för att göra en ny riskbedömning. Och om vi finner nya risker som vi då inte har rutiner för, så måste vi direkt åtgärda dem eller göra en handlingsplan för när de ska åtgärdas, svarar Bente Larsson.

Arbetsmiljöverket ska göra ett återbesök på Ljungviksskolan i slutet av november. Då ska kraven vara uppfyllda, skriver myndigheten.

LÄS MER:Ljungviksskolans rektor svarar på kritiken mot skolan

LÄS MER:Ny yta och nytt innehåll i Ljungviks industriområde

LÄS MER:Här är skolan där eleverna gick ut med bäst betyg

ANNONS