Lerums kommun fattar beslutet
Lerums kommun fattar beslutet Bild: Carina Svensson

Nu är det klart: kommunen köper Garveriet i Floda

Det blir en klar politisk majoritet för att Lerums kommun ska köpa Garveriet i Floda. Beslutet fattas på torsdag.

ANNONS

Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet röstar för att Lerums kommun ska köpa Garverifastigheten.

– Vi alla kommer att rösta bifall, med anledning av att vi Socialdemokrater är för strategiska markköp och dessutom vill äga de fastigheter som vi har verksamhet i, säger Halim Azemi, gruppledare för S.

Viktor Lundblad, M, förklarar att hans parti vill genomföra köpet bland annat för att förskoleverksamhet och daglig verksamhet kan få fortsätta i området. Och för att köpet innebär att kommunen kan säga upp andra hyreskontrakt för kontors- och konferensplatser.

Glenn Sjögren, SD, förklarar att även hans parti kommer rösta igenom köpet:

– För att vi tror att det är det bästa ekonomiska beslutet för skattebetalarna.

Kommer ni yrka återremiss?

– Nej, för det hade inneburit ett nej till köpet. Det finns en klausul i kontraktet som säger att köpet inte blir av om det inte röstas igenom på det här kommunfullmäktige.

Partierna har klar majoritet i kommunfullmäktige så det blir ett köp.

Centerpartiet röstar avslag, vilket partiets ledamöter också gjorde när frågan var uppe i kommunstyrelsen.

Varför?

– För oss är det privata näringslivet en förutsättning för vår gemensamma välfärd. Det är dessa företagare och entreprenörer som skapar arbetstillfällen och genererar skatteintäkter, svarar Robert Linder Blomberg, C, och fortsätter:

– Att ge sig in i en kommersiell verksamhet, när det enligt oss är det privata näringslivet som är bättre lämpat att bedriva den typ av verksamhet, kan ifrågasättas. Att kommunen har viss användning av lokaler för eget bruk är inte skäl nog.

Ifrågasätter om kommunen är rätt köpare

Partiet ifrågasätter om kommunen är rätt köpare av Garveriet, och saknar en noggrant genomförd riskanalys och en långsiktig affärsplan.

Det är i skrivande stund oklart om C kommer rösta för en återremiss av ärendet.

Det är dock klart att L och KD röstar för en återremiss.

– Då åtagandet innebär köp av fastigheter för hela 20 miljoner samt ett övertagande av varumärket Garveriet måste kloka överväganden göras. Liberalerna anser att flera frågor inte har analyserats och redovisats tillräckligt. Vi vill se en affärsplan som innefattar alla åtaganden och skyldigheter på lång och på kort tid, säger Kajsa Räntfors, L, och fortsätter:

– Om inte Liberalerna får igenom en återremiss, yrkar vi avslag, men om fastighetsaffären ändå röstas igenom på kommunfullmäktige, yrkar vi på att lokalerna ska användas för kultur och musikändamål.

Gunilla Lindell, Kristdemokraterna, tillägger:

– Vi kommer yrka återremiss eftersom det saknas tillräckliga underlag för beslut. Garveriet kan mycket väl visa sig vara en bra investering av skattebetalarnas pengar, men majoriteten har inte tagit fram ett underlag som möjliggör ett beslut. Dels saknas konsekvens- och verksamhetsanalys, dels en ekonomisk kalkyl baserat på dessa. Vi vet helt enkelt inte idag om det här är rätt affär för kommunen. Och kan i nuläget, i avsaknad av relevanta underlag, inte fatta ett informerat och genomtänkt beslut.

För att ärendet skulle utredas mer hade det krävts att 17 ledamöter röstar för återremiss, så blir alltså inte fallet.

LÄS MER:Lerums kommun köper Garveriet i Floda

LÄS MER:Drömmen om Garveriet sprack – men Arya fortsätter kämpa

LÄS MER:Därför väljer ägarfamiljen att sälja Garveriet till kommunen

LÄS MER:Historien bakom Garveriet i Floda – började med sulläder

ANNONS