Viktor Lundblad (M), högsta politiker i Lerums kommun, tillsammans med Jöran Fagerlund (V), från Göteborgs stad. Här skriver de under ett avtal om att gemensamt ansöka om att göra Mjörn till dricksvatten.
Viktor Lundblad (M), högsta politiker i Lerums kommun, tillsammans med Jöran Fagerlund (V), från Göteborgs stad. Här skriver de under ett avtal om att gemensamt ansöka om att göra Mjörn till dricksvatten. Bild: Tobias Kjellberg

Planen: Mjörn ska bli dricksvatten – för att förhindra vattenbrist i kommunen

Ett nytt vattenverk ska byggas i Gråbo och vatten från Mjörn ska för första gången renas och bli dricksvatten – det är kommunens vilja. Nu är planerna ett steg närmre verklighet sedan ett avtal kommit till stånd med Göteborgs kommun, som också vill kunna nyttja Gråbosjön för dricksvatten.

ANNONS
|

Lerums kommun har i dagsläget ingen brist på rent vatten, det betonar Viktor Lundblad (M), kommunstyrelsens ordförande i Lerums kommun. Men om kommunen inte utökar sin tillgång på dricksvatten snart, kommer framtiden att se dystrare ut.

– Vi har ett vattenverk i Gråbo som närmar sig maxkapacitet och det ställer till det när vi vill utveckla och bygga ut i Lerums kommun, säger Viktor Lundblad.

Han berättar att vattenverket i Gråbo är så ansträngt att andra vattenverk i Lerum i dag får hjälpa till med att förse Gråboborna med rent vatten.

Därför vill kommunen bygga ett nytt vattenverk i Gråbo – som vid sidan om det gamla vattenreningsverket ska förse hela orten med rent vatten under lång tid framöver.

ANNONS

Kostnaden – omkring 225 miljoner kronor.

– Det är ytterligare ett steg i Gråbos utveckling, säger Viktor Lundblad.

Den tredje sjön

Men det är inte allt. I det nya vattenverket vill kommunen göra dricksvatten av råvatten från sjön Mjörn. Det blir därmed den tredje sjön i kommunen att bidra med dricksvatten, jämte Öxsjön och Stamsjön i Lerum.

– Det är första gången det görs dricksvatten av Mjörn, konstaterar Viktor Lundblad.

Utsikt över Hjällsnäsviken i Mjörn, sett från Annekärr i Gråbo. Snart kan det bli dricksvatten.
Utsikt över Hjällsnäsviken i Mjörn, sett från Annekärr i Gråbo. Snart kan det bli dricksvatten. Bild: Carina Svensson

Det tänkta vattenverket får emellertid inte finansieras med skattepengar, förklarar han vidare. Enligt lag är det i stället abonnenter av kommunens vatten och avloppstjänst som får stå för notan.

Men innan ett vattenverk kan hamna på tapeten på allvar måste kommunen först säkra ett tillstånd från mark- och miljödomstolen, för att få använda Mjörns vatten. Kommunen måste också ansöka om vattenskydd för sjön, något som länsstyrelsen fogar över.

”Vattnet känner inga kommungränser.”

Båda dessa saker kräver rigorösa utredningar av respektive instans, förklarar Viktor Lundblad – utredningar som är långt ifrån gratis.

Mellan sex och tio miljoner kronor kostar de, en kostnad som lättas tack vare att Göteborgs stad också ser en vinning i den stora sjön.

Det var under måndagen som Lerums kommun kallade till en presskonferens i kommunhuset och kungjorde där att de kommit överens med Göteborgs stad om att dela på kostnaden för utredningarna.

– Vi kommer att stå för ungefär en fjärdedel av den kostnaden, medan Göteborg kommer att stå för resten, säger Viktor Lundblad.

Tunnlar till Göteborg

Avtalet innebär att också Göteborgs stad kommer få rätt att ta ut vatten från Mjörn. Vid presskonferensen var Jöran Fagerlund (V) på plats för Göteborgs räkning, ordförande för stadens kretslopp- och vattennämnd.

– Göteborg är helt beroende av Göta älv som vattentäkt. Vi behöver på sikt också en annan råvattenkälla att ta ifrån, ett alternativ till Göta älv. Så det här är högintressant för oss, säger Jöran Fagerlund och fortsätter:

– Vattnet känner inga kommungränser så vi måste samarbeta i regionen och över kommungränserna.

Göteborgs stad har till skillnad från Lerums kommun inga planer på att bygga ett nytt vattenverk för Mjörnvattnet, fortsätter han.

I stället ska det byggas tunnlar, som sträcker sig från Mjörn till Göteborgs befintliga vattenverk. Det är dock oklart när ett sådant tunnelbygge kommer att ske.

Delar med sig

Viktor Lundblad berättar att de båda parterna inte har haft några diskussioner om sådana tunnelbyggen än.

– Det behöver dras överföringsledningar och en av utredningarna kommer att visa var de ska byggas, säger han.

Jöran Fagerlund berättar att Göteborg, likt Lerum, behöver säkra upp sin vattentillgång. Därtill har Göteborg ett särskilt stort regionalt ansvar som största stad, ifall andra kommuner skulle behöva extra dricksvatten framöver, berättar han.

I dag säljer Göteborg ungefär en tiondel av dricksvattnet de producerar, till fem andra kommuner i Göteborgsregionen.

Vattenverket i Gråbo planeras att stå klart om sju till åtta år, till 2030 eller 2031.

ANNONS