Rådjur innanför viltstängslet på väg 190

Trafiken i båda riktningarna på väg 190 mellan Östad och Brobacka påverkas av att det har kommit upp ett rådjur på vägen, skriver Trafikverket.