Så vill Lerumspolitikerna rädda Aspedalen station

Efter förra månadens besked att Aspedalen tågstation ska läggas ner kräver nu toppolitiker i Lerums kommun en noggrann utredning av alternativet ”skip stop”. Men Västtrafik slår ner deras önskemål.
– Det har vi redan utrett, säger Roger Vahnberg, vice vd för Västtrafik.