Så vill Lerumspolitikerna rädda Aspedalen station

Efter förra månadens besked att Aspedalen tågstation ska läggas ner kräver nu toppolitiker i Lerums kommun en noggrann utredning av alternativet ”skip stop”. Men Västtrafik slår ner deras önskemål.
– Det har vi redan utrett, säger Roger Vahnberg, vice vd för Västtrafik.

ANNONS

Det är i ett öppet brev till Västtrafiks styrelse som Lerumspolitikerna Viktor Lundblad (M) och Arne Molander (M) uttrycker en önskan om att låta Västtrafik genomföra en rigorös utredning av alternativet ”skip stop” innan de lägger ner Aspedalen tågstation.

– Det leder i så fall till att Västtrafik kan göra de förändringar som de vill göra, samtidigt som man kan trafikera både Aspedalen och Aspen station, säger Viktor Lundblad.

”Skip stop” innebär att tågen stannar på Aspedalen station, men bara varannan tur. De turer som tågen stannar på Aspedalen, skippar tåget Aspen station i stället. Den varianten är att föredra framför en nedläggning av Aspedalen, menar moderatduon.

– Jag tror att man tänker fel om man tänker att vi bara ska hämta folk i Lerum, man ska ju hämta folk där folk finns. Och stationen finns redan, det är ingen investering, säger Arne Molander.

Västtrafik: Har utrett skip stop redan

Att få behålla Aspedalen tågstation hade betytt mycket för boende i området, menar de båda. I synnerhet i framtiden, med tanke på det ambitiösa bostadsprojektet Aspen strand som planeras i närheten, med 550 bostäder och flera höghus.

Ska invånare våga hoppas på att Aspedalen tågstation kan bli kvar?

– Så är det. Hoppet är det sista som lämnar oss. Det är så här det ser ut och vi får göra det bästa av situationen. Där menar jag att skip stop är att föredra, svarar Viktor Lundblad.

Men det är ett annat tonläge från Västtrafik. Redan förra månaden lämnade de besked att Aspedalen tågstation kommer att läggas ner.

– De här satsningarna är såpass satta att de kommer att genomföras, sade Roger Vahnberg, vice vd för Västtrafik, vid tillfället.

Han vidhåller den ståndpunkten än i dag, berättar han för LT.

– Vi har utrett skip stop tidigare och Lerums kommun kommer naturligtvis få ett svar (på brevet) där vi redovisar det. Men slutsatsen är att om man gör skip stop mellan Aspen och Aspedalen, då gör det att vi får entimmes trafik på Aspen och entimmestrafik på Aspedalen, och det är ett för glest utbud i Göteborgsregionen, säger Roger Vahnberg och fortsätter:

– Så i praktiken är vår slutsats att man i så fall tar livet av båda stationerna. Det är inte ett upplägg som fungerar, för det blir otydligt för resenärerna och det blir ett alldeles för lågt trafikutbud.

Roger Vahnberg, vice vd för Västtrafik.
Roger Vahnberg, vice vd för Västtrafik. Bild: Eddie Löthman

Bijan Zainali (S), ordförande i Västtrafiks politiska styrelse, ser det som en liten chans för Lerumspolitikerna att få igenom sin vilja.

– Naturligtvis kommer vi att behandla frågan som kommit in och ge dem ett grundligt svar, men frågan är ju utredd sedan tidigare. Men låt oss vänta och se tills våra tjänstepersoner har tittat på detta. Men sannolikheten tror jag inte är så stor, säger han.

Gammal kontaktledning orsakar störningar

Aspedalen tågstation behöver läggas ner som en del i en kommande satsning på tågtrafiken på Västra stambanan, uttrycker Roger Vahnberg.

I framtiden ska det gå ett tåg var tionde minut från Lerums station och Floda, och för att klara av den ökade trafiken måste stationer försvinna. Även Sävenäs station får stryka på foten.

”De har inte lovat något.”

Pendelsträckorna ska också kopplas samman med Västlänken i Göteborg, något som innebär att pendlaren kan åka direkt från Lerums kommun till Västlänkens samtliga hållplatser. Även regionala tåg kommer att stanna i Lerum och Floda, så pendlaren kan åka direkt till Varberg, bland annat, från kommunen.

Bijan Zainali (S), ordförande i Västtrafiks styrelse.
Bijan Zainali (S), ordförande i Västtrafiks styrelse. Bild: Eddie Löthman

Tågsatsningen ska emellertid föregås av ett omfattande renoveringsarbete på tågsträckan mellan Göteborg och Alingsås. Det är den sekelgamla kontaktledningen som behöver bytas och det kommer att ta två år att slutföra. Under tiden kommer tågtrafiken påverkas drastiskt. Arbetet påbörjas om ett år.

Vill ha svar från Västtrafik

Roger Vahnberg berättar att Aspedalen tågstation kommer att läggas ner efter det – någon gång under år 2027.

Men moderatduon i Lerum hoppas att Västtrafik till syvende och sist ska komma på andra tankar.

– Vi har förstått att de välkomnar detta med att utreda skip stop och därmed rädda stationen. Men de har inte lovat något, säger Arne Molander och avslutar:

– Det är rimligt att medborgarna får ett ganska bra svar på varför det inte går, om det nu inte går.

LÄS MER:Resenärer rasar över nedläggning av Aspedalens station

LÄS MER:Beskedet: Direktbussarna och Aspedalen tågstation läggs ner

LÄS MER:Aspen strand får bakläxa – kan finnas risk för jordskred vid E20

ANNONS