Stenkullenföretaget hjälper miljön och sin ekonomi

Stenkullenföretaget Stihl hjälper miljön och minskar energikostnaderna genom att installera ytterligare solpaneler. Målet är att bli klimatneutrala.