Trafiken påverkas av stillastående lastbil på väg 523 — stopp i ett körfält

Det är problem i trafiken på väg 523 mellan Härskogen och Kastenhov i båda riktningarna. Orsaken är en lastbil som står stilla, uppger Trafikverket.