Trafiken påverkas av stillastående personbil på E20 — ett körfält blockerat

Trafiken påverkas av en personbil som står stilla på E20 mellan trafikplats Hulanmotet och Jerikotunneln Ö i riktning mot Göteborg, skriver Trafikverket. Vägassistans har skickats till platsen.