Ukrainska ungdomar får hjälp att hantera krigstrauma av kommunen

Under sommaren har det nystartade projektet där ukrainska ungdomar får stöd med att hantera krigstrauman pågått. Projektet har visat sig vara till god hjälp.
– Vi kommer att fortsätta till hösten också, säger Angelika Wais, flyktingsamordnare i Lerums kommun.

ANNONS
|

Att behöva fly från sitt krigsdrabbade hemland är en traumatisk upplevelse för många. Vardagen slås i spillror och sen flyr man till ett främmande land där livet ska fortgå.

Man kan få olika symptom på grund av traumat som uppstår av att fly från krig, det berättar Angelika Wais, flyktingsamordnare i Lerums kommun. Det kan vara sömnsvårigheter, stress, eller koncentrationssvårigheter. Ljud som sirener eller flygplan kan trigga i gång obehagliga minnen hos de som upplevt krig i sitt hemland.

– Många barn är rädda för personer med uniform eller fyrverkerier till exempel, säger Angelika Wais.

I Lerum bor det ungefär 70 ukrainska flyktingar. Under sommaren har ukrainska ungdomar i kommunen fått hjälp och stöd att hantera sina upplevelser från kriget – ett initiativ i samarbete mellan Lerums kommun, Bris och Röda Korset. Angelika Wais, tillsammans med en handledare från Bris, leder gruppen. Med sig har de också en ukrainsk tolk, eftersom få av de ukrainska flyktingarna kan prata engelska.

ANNONS

”Vi lärde oss jättemycket.”

Programmet som ungdomarna fått gå kallas för TRT (Teaching recovery techniques) och handlar om att utveckla tekniker för att hantera trauma.

– Det är inte själva händelsen just som man pratar om utan hur man ska kunna hantera olika situationer, rädslor, oro och trauman, säger Angelika Wais.

De har bland annat pratat, och gjort övningar, kring mardrömmar.

– Det är väldigt vanligt om man har ett trauma och har gått igenom jobbiga händelser. Då fick de berätta lite om vilken mardröm de har och om de har någon som är återkommande. Vi sa då att det är viktigt att komma ihåg att mardrömmar inte är på riktigt även om de är läskiga, säger Angelika Wais.

För att få hjälp att hantera sina mardrömmar gjorde de sedan en övning tillsammans där de fick rita eller skriva ner sin dröm. Sedan skulle de förändra drömmen tills den inte längre var obehaglig.

Drömmer om att bli jurist

Högstadieeleven Viktor, som egentligen heter något annat, är en av de ungdomar som deltagit i stödgruppen. Han berättar att hans familj flyttade från Afghanistan till Ukraina för tre år sen, där de bodde i två år innan de på nytt fick fly när kriget utbröt. Anledningen till att det blev just Sverige är för att de hade släkt boendes där. På ett och ett halvt år har han lärt sig flytande svenska.

Viktor medger att gruppen i Lerum har hjälpt honom att hantera sina minnen från kriget.

– Det var jättebra, vi lärde oss jättemycket. Vi lärde oss nya övningar och hur vi ska ta hand om oss själva.

Han gör fortfarande övningar han lärde sig från gruppen ibland och upplever att han mår lite bättre när han gör dem. Nu har han precis börjat skolan. Han trivs bra i Lerum.

– Det känns bra, det är en bra kommun, och det är lugn och ro här, säger han.

I framtiden drömmer Viktor om att bli jurist.

Vill erbjuda till alla som kommit från krig

Lerums kommun är den andra kommunen i Västra Götalandsregionen som har valt att erbjuda ukrainska ungdomar denna form av stöd. De valde att starta upp projektet eftersom flera föräldrar som flytt från Ukraina har uttryck ett behov av att få stöd för barnen – att hantera deras oro och upplevelser från kriget.

Angelika Wais förklarar att en stor fördel med projektet har varit att de ukrainska ungdomarna som har deltagit i stödgruppen har fått träffa andra i samma situation och dela erfarenheter. Det är viktigt för att känna sig mindre ensam i sin situation, menar hon.

– På sikt vill vi kunna erbjuda detta till alla barn och ungdomar i kommunen som har kommit från krig, säger Angelika Wais.

Teaching recovery techniques

Teaching recovery techniques, TRT, är en gruppintervention som utvecklats av Children and War Foundation i Norge och som erbjuds via Bris i Sverige.

Den fokuserar på att lära barnen tekniker för att kunna hantera sina traumatiska minnen. Man använder sig till exempel av psykoedukation, andningsövningar, avslappningsövningar och imaginära tekniker.

I Lerum erbjuds den för tillfället enbart för Ukrainska ungdomar.

LÄS MER:Lerumsbon dokumenterade kriget i Ukraina med sin kamera

LÄS MER:Lerums kommun vräker 61 flyktingfamiljer – riskerar bli bostadslösa

ANNONS