Valet till förskoleklass klart - en skola sticker ut

I augusti börjar kommunens sexåringar i förskoleklass. Nu har de fått besked om på vilken skola – men inte alla får den de valt, särskilt i ett område.