Om LT

Lerums Tidnings målsättning är att ge Lerumsborna en tidning med god journalistik och hög trovärdighet. På så sätt vill vi också ge våra annonsörer en god valuta för sina pengar.

Lerumsborna läser sin LT, det får vi ständiga bevis på. Detta bekräftas också i en undersökning gjord av Göteborgs universitet. Läs mer om undersökningen längre ner på sidan.

Tidningen grundades 1969 och ingår i Stampen Media. Tidningen trycks av V-TAB i Landvetter.

LT har en upplaga på 20.300 exemplar. Tidningen delas ut onsdagar till alla hushåll i kommunen tillsammans med andra morgontidningar av Västsvensk Tidningsdistribution.

Lerums Tidning började som en edition till Alingsås Tidning/Elfsborgs Läns tidning 1969. 1982 blev LT en veckotidning. 1986 började tidningen att delas ut gratis för att möta konkurrensen från de annonsblad som då fanns på orten.

Läsarundersökning

Enligt undersökningen som SOM-institutet och Göteborgs universitet genomförde 2004 har Lerums Tidning mycket höga läsarsiffror. Dessutom ger läsarna tidningen högt betyg.

88 procent av Lerumsborna läser alltid LT
(48 procent av Lerumsborna läser alltid GP)

85 procent av Lerumsborna får sin information i kommunala frågor genom annonser i LT
(28 procent av Lerumsborna får sin information i kommunala frågor genom annonser i dagspress)

52 procent av Lerumsborna anser att kommunala annonser i LT är viktigaste informationskällan
(1,6 procent anser att kommunala annonser i dagspress är viktigaste informationskällan)

37 procent av läsarna tycker att LT är mycket tillförlitlig
(19 procent tycker att Västnytt i SVT är mycket tillförlitlig, 16 procent tycker att GP är mycket tillförlitlig, 10 procent tycker att lokalradion P4 är mycket tillförlitlig, 6 procent tycker att Metro är mycket tillförlitlig)

Upphovsrätt
Allt material i Lerums Tidning, både i papperstidningen och nättidningen, skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär i korthet att du inte får lagra, kopiera, överföra, visa, framföra, överlåta, försälja eller på annat sätt utnyttja artiklar, bilder och annat material. För detta krävs tillstånd av Lerums Tidning.

Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen webbsida. Däremot får du gärna citera Lerums Tidning, förutsatt att du anger källan.

Läs om dataskydd och cookies här

Ansvarig utgivare
T.f. chefredaktör Viveka Hedbjörk är ansvarig utgivare för Lerums Tidning, både papperstidningen och nättidningen.

Tryck- och yttrandefriheten gäller för nättidningen, precis som för papperstidningen. Vårt redaktionella arbete skyddas av Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa lagar gäller framför Personuppgiftslagen vid publicering inom det redaktionella arbetet på Internet.

Eftersom grundlagen gäller för vår webbplats gäller också meddelarfriheten. Den som lämnar nyhetstips eller andra uppgifter till oss har rätt att vara anonym. Vi har tystnadsplikt om vem du är och myndigheter får inte försöka ta reda på det.

Vi lämnar heller inte ut adressuppgifter eller e-postadresser till tredje man.