Redaktion

Vi på LT:s redaktion vill kritiskt granska vad som händer i kommunen och stimulera den lokala debatten. Vi vill lyfta fram aktuella frågor och låta människorna komma till tals. Vi vill också berätta om människorna som bor här och stärka hemkänslan och tillhörigheten i Lerums kommun.

Nättidningen är ett komplement till papperstidningen, som utkommer varje onsdag. I nättidningen får du senaste nytt tillsammans med mycket av det som publiceras i tidningen. Här kan göra din röst hörd i både Läsarkommentarer och på Debatt. Reglerna för debatt och kommentarer kan du läsa här. OBS! Måndag kl 10.00 är deadline för att skicka in insändare till veckans papperstidning.

Ett annat inslag i vår uppskattade papperstidning är familjesidan Livets gång, där vi tar emot uppgifter om den som fyller jämnt, firar silver- eller guldbröllop eller har avlidit. Kontakta redaktionen för mer information.

Tipsa oss med e-post till redaktion@lerumstidning.com, ring eller gå in på sidan Kontakta LT. Där kan du också skicka in Veckans ros.

Den som tipsar oss i ett känsligt ärende ska veta att alla har ett anonymitetsskydd grundlagsfäst i tryckfrihetsförordningen. Namnet på tipsaren är bara tillgängligt för redaktionen och avslöjas inte under några omständigheter.

 

peranger
Platschef

Per Anger
0302-510 60
per.anger@
lerumstidning.com

redaktion_carina
Journalist

Carina Svensson
0302-510 65
carina.svensson
@lerumstidning.com

redaktion_daniel
Journalist

Daniel Elfvelin
0302-510 66
daniel.elfvelin
@lerumstidning.com