Loppet i Stenkullen där alla får guldmedalj

Familjecentralsloppet är ett årligt lopp där alla föräldrar och barn från 0–6 år är välkomna. LT var på plats och träffade alla medaljörer.