Sveriges lärare i Lerum larmar om att många lämnar yrket och vädjar till politikerna att vända trenden.
Sveriges lärare i Lerum larmar om att många lämnar yrket och vädjar till politikerna att vända trenden. Bild: Stig Hedstrom

Lärarnas vädjan: Vi behöver fler kollegor – nu!

Sveriges lärare i Lerum larmar om att många lämnar yrket när det istället skulle behövas en motsatt trend. ”Vi behöver fler utbildade och behöriga kollegor för att vi ska kunna lyckas i vårt uppdrag”.

ANNONS

Lärarna är avgörande för byggandet av framtidens samhälle och helt avgörande för utbildningens kvalitet och att för att barn och elever kan tillägna sig kunskap. Därför är det allvarligt att så många lämnar yrket.

Den 5 september firas Skolans dag och vi vill uppmärksamma det fantastiska yrket som läraryrket är. Men vi lärare i skolan och förskolan behöver fler utbildade och behöriga kollegor för att vi ska kunna lyckas i vårt uppdrag.

I Lerum kan vi se att det inte gjorts någon besparing på skolan men samtidigt har man inte full täckning för alla ökade kostnader. Detta innebär i praktiken att man gör besparingar på skolorna genom att t.ex. inte tillsätta vikarier eller ersätta visstidsanställningar. Personaltätheten minskar.

I rapporten ”Lärarna som lämnat yrket” kan vi konstatera att ungefär 35 000 lärare lämnat sitt yrke och i dag gör annat än arbetar som lärare. Visst är det naturligt att vissa gör det, men samtidigt utgör dessa personer en potential för att snabbt öka antalet lärare i skolorna i lärarbristens Sverige.

Det huvudsakliga skälet till att lärare lämnar är dålig arbetsmiljö med mycket stress och hög arbetsbelastning. Varje lärare som lämnar yrket på grund av olika missförhållanden är ett misslyckande för skolsystemet. Med de nedskärningar som vi ser runt om i landet kommer stressen och arbetsbelastningen öka än mer. Vi befarar att andelen legitimerade lärare som byter bana blir ännu större än vad den är idag.

Skolväsendet behöver mer resurser, och det snarast. Annars riskerar lärarbristen att öka än mer.

Sveriges Lärare kräver:

• Attrahera lärare med god arbetsmiljö.

Ju bättre arbetsmiljö för lärare, desto fler av de utbildade lärarna kommer att arbeta som lärare.

• Lärarlönerna måste vara konkurrenskraftiga

Om lärarlönerna är för låga jämfört med alternativa yrken kommer lärare att välja bort läraryrkena.

• Satsa på skolan

Nedskärningsvågen förstärker både det som gör att lärare väljer bort skolan och det som gör att de lärare som gör annat inte vill gå tillbaka.

Ansvariga politiker, på både nationell och lokal nivå, måste tänka om. Visa lärare tillit och satsa på skolan i stället för att skära ned. För vi hoppas att arbetsgivare och skolhuvudmän förstår sin utmaning på rätt sätt. De har Sveriges framtid i sina händer.

Sveriges Lärare i Lerum

LÄS MER:Sju av tio barngrupper för stora i Lerum – Sveriges Lärare varnar för konsekvenser

LÄS MER:Vi vill minska storleken på barngrupperna i förskolan

LÄS MER:Tillfällig förskola ett panikartat förslag

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Lerums Tidning i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS