Insändarskribenten poängterar vikten av familjecentralen och är glad att frågan om nyanlända mammor nu kommit upp på agendan i Lerum.
Insändarskribenten poängterar vikten av familjecentralen och är glad att frågan om nyanlända mammor nu kommit upp på agendan i Lerum. Bild: Andreas Olsson

Mammor behöver också integreras i Sverige

En stor del av kvinnorna som invandrar har småbarn under de första åren i Sverige. De går miste om viktiga etableringsinsatser som SFI, menar Miriam Lilja (KD) som poängterar vikten av familjecentralen och är glad att frågan nu kommit upp på agendan.

ANNONS
|

Jag flyttade till Gråbo som nybliven mamma, utan att känna någon eller hitta någonstans. Familjecentralen blev en fast punkt i vardagen. Ett tryggt skär, i ett hav av nya intryck. Föräldraskapet för med sig ett helt register av nya utmaningar – som inte går att förbereda sig för. Genom personalens försorg fick vår familj guidning i alltifrån hur man kan hantera trotsiga barn, till snabb identifikation av allergi hos vårt spädbarn. Dessutom lärde vi känna familjer i vårt grannskap – vänner som fortfarande finns kvar.

För oss var flytten hit ett helt naturligt steg, i samband med att familjen växte. Men för vissa är det mer dramatiskt. Den torktumlare av nya omständigheter som föräldraskapet innebär, ramas in av gamla och nya trauman. Jag syftar på de nyanlända mammorna.

ANNONS

En stor andel av kvinnorna som invandrar har småbarn under de första åren i Sverige. De går miste om viktiga etableringsinsatser som SFI. Många kommer också från kulturer där mammors deltagande på arbetsmarknaden inte är självklar. Därför är det viktigt att informera om förväntningarna i Sverige. Familjecentralerna har ett arbetssätt som når familjer som riskerar att hamna i utanförskap.

På kommunfullmäktige den 20 april uppmärksammade revisionen att ”det inte finns riktade integrationsinsatser i öppna förskolans verksamheter mot exempelvis föräldralediga nyanlända, en grupp som saknar insatser från Arbetsförmedlingen.”. Kristdemokraterna såg detta redan i slutet av förra mandatperioden och skrev därför i sitt valprogram att ”familjecentralerna ska arbeta aktivt för integration, språkfrämjande och med samhällsorientering för mammor som missar andra etableringsinsatser på grund av föräldraledighet, men även svenskar långt ifrån arbetsmarknaden.”.

Vi är glada att revisionen valt att belysa denna viktiga fråga. Kristdemokraterna kommer att fortsätta lyfta frågan om integration och kompetensförsörjning, och vi hoppas att även det politiska styret riktar fokus på denna ödesfråga. Familjecentralerna i kommunen håller högsta klass – låt deras arbete nå fler!

Miriam Lilja (KD)

Ordförande Kristdemokraterna i Lerums kommun

1:a vice ordförande Kristdemokraterna i Västra Götaland

Ersättare kommunstyrelsen och KSAU

2:a vice ordf. stöd- och omsorgsnämnden

Ledamot kommunfullmäktige

LÄS MER:Ohållbart med 61 kronor om dagen att leva på

LÄS MER:Politikerna lade ner råd utan att prata med deltagarna

LÄS MER:Nyanlända i Lerum ska få hjälp med svenskan och att få jobb

ANNONS