Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Stefan Bennhage

Ökade krav på Lerum Energi ger dold beskattning?

Det blir kommunens invånare som betalar notan för kommunens eventuella försäljning, skriver tre ledande liberaler.

ANNONS
|

Samhället kommer att bli allt mer beroende av el som levereras utan elavbrott. Ska vi klara klimatet behöver vi till exempel byta bensinbilar mot elbilar, kraftigt bygga ut antalet laddstolpar och industrier behöver använda el i stället för olja, kol och gas. Denna omställning har precis börjat.

För att detta ska fungera även i vår kommun krävs det att vi har ett robust och välskött elnät som kan leverera tillräckligt med energi när vi behöver den. Om man köpt en elbil, vem vill stå på morgonen med en oladdad bil på grund av elavbrott och inte kunna köra till jobbet?

ANNONS

Tack var Lerum Energis fokuserade arbete de senaste 20 åren där man gjort stora investeringar och underhållit befintligt elnät har vi kraftigt minskat antalet elavbrott och på köpet fått en bra status på elnätet som helhet. Och det samtidigt som vi betalar elnätsavgifter som ligger under snittet i Sverige. Många kommuner sitter i en helt annan sits med gamla elnät, stort renoveringsbehov och redan höga avgifter.

Lerum Energi är ett kommunalt ägt aktiebolag. En förutsättning för denna positiva utveckling har varit att Lerums kommun hållit nere kraven på ekonomiskt resultat på sitt bolag och låtit bolaget investera i elnätet i stället. Det har gynnat Lerums invånare på två sätt, dels har vi ett robust elnät med få elavbrott, dels har bolaget kunnat hålla nere nätavgifterna som vi invånare betalar.

Liberalerna anser att det är viktigt att vi även i framtiden äger Lerum Energi. En undersökning visade att en försäljning av välskötta kommunala elbolag till de stora elnätsaktörerna riskerar att kraftigt öka avgifterna för kommunens invånare. Så det blir kommunens invånare som betalar notan för kommunens eventuella försäljning. Vi liberaler ser det som en extra beskattning av invånarna för att kommunen ska få in mer kapital genom försäljningen. Det är därför uteslutet för oss.

Detsamma gäller de, i princip dubblerade, kraven på avkastning i nya ägardirektivet till Lerum Energi. Vi anser att avkastningskraven ska ligga på en sådan nivå att invånarna inte ska få höjda avgifter för att kommunen ska få in mer pengar. Det innebär en indirekt beskattning av invånarna. Avgifterna ska spegla behovet av underhåll och investeringar. Vi kommer noga att följa konsekvenserna av de nya avkastningskraven.

Vi liberaler anser att vi ska ha ett kommunalt bolag för att just den verksamheten gynnar kommunens invånare, inte för att finansiera vår gemensamma välfärd. Det gör vi via skatten.

Kajsa Räntfors (L), ledamot i kommunstyrelsen

Sophie Svensson (L), ersättare i Lerum Energi

Helena Gellerman (L), ledamot i kommunfullmäktige

LÄS MER:Skolmaten får inte vara ett kommunalt lotteri

LÄS MER:Ska Lerum utvecklas eller avvecklas?

LÄS MER:Lärarnas villkor avgör elevernas möjligheter i Lerum

ANNONS