Byggstart för kritiserat bostadsområde i Bäckamaden

Efter flera år av projektering och protestlistor är det nu byggstart för det nya bostadsområdet i Bäckamaden i Gråbo. Här kommer det de kommande åren byggas omkring 210 bostäder i olika storlekar och en helt ny privat förskola i lantlig stil.

ANNONS

Det har hunnit gå sex år sedan Lerums kommun började planera för exploatering på marken i Bäckamaden, centralt belägen i Gråbo. Då möttes projektet med kritik och ungefär 260 personer skrev under en namninsamling mot byggplanerna.

Kritiken mot projektet har bland annat kretsat kring att jordbruksmark tas i anspråk, att närliggande vägar har låg standard och att fastigheter i området riskerade rivning. Under 2020 arbetade därför kommunen om sitt förslag och tog åt sig av kritiken.

– Många av uppfattningarna har lett till att vi fått titta på det här på nytt. Det har lett till att förslaget blivit lite bättre, sa Per-Ola Johannesson, då processledare och verksamhetschef för bygg och miljöfrågor på kommunen, till Lerums Tidning 2020.

ANNONS

Boende: ”Måste inte bygga på varenda jordplätt”

När LT besöker området en solig sensommardag 2023 frodas Bäckamadens gröna ängar. Än skymtas inga byggmaskiner men under måndagen kommer det förändras. Då sätter Lerums kommun grävskopan i marken.

På en lekplats vid Ljungviksskolan står dagmamman Ann-Sofie Eriksson. Runt omkring henne leker ett par barn glatt. När LT:s reporter frågar om de kommande byggplanerna bubblar de gångna årens kritik upp till ytan:

– Jag tycker det är tråkigt. När vi flyttade hit låg inte ens skolan här och det var så öppet och härligt. Jag förstår att folk måste ha någonstans att bo men man måste inte bygga på varenda jordplätt, säger Ann-Sofie Eriksson.

Mahmood Salih är projektledare på Lerums kommun och berättar att kommunens entreprenör, med start v.36, kommer sätta igång med att anlägga vägar, diken och dagvattendammar med mera.

– Vi fick i uppdrag att projektera vägar, ledningar som gäller för dagvatten, dricksvatten, avlopp, el och så vidare. Sedan ska vi bygga två dagvattendammar, säger Mahmood Salih och pekar på kartan över området han lagt ut på konferensbordet.

210 bostäder och en helt ny förskola

Tidsplanen för etappen sträcker sig ett år fram i tiden och därefter tar byggherrarna vid.

– Det är tre stycken entreprenörer som kommer bygga cirka 210 bostäder i olika storlek. Det är GBJ bygg, BoKlok och en av fastighetsägarna som redan bor i området som ska bygga lägenheter, säger Mahmood Salih.

Mahmood Salih har jobbat på Lerums kommun i sex år.
Mahmood Salih har jobbat på Lerums kommun i sex år. Bild: Matilda Falk

Första inflyttningen i det nya området beräknas till 2025.

– Om entreprenörerna blir klara 2025 kommer vi sedan göra resterande arbete som är asfaltering, lägga kantsten, sätta upp belysning, skyltar och målning, säger Mahmood Salih.

Det ska också byggas en helt ny privat förskola. Skolan, som kommer byggas i lantlig stil, kommer ha plats för cirka 115 barn och bestå av sju avdelningar, tillagningskök, matsal, ateljé, rörelserum och bibliotek.

Från parhus till fyrarummare

Enligt BoKloks hemsida är de kommande bostäderna lägenheter i olika storlek, från en till fyra rum och kök och inflyttning beräknas till våren 2025. GBJ bygg skriver å sin tur att de kommer erbjuda både lägenheter och parhus.

”Vår tanke är att skapa vacker trähusbebyggelse i harmoni med det omgivande.” skriver de på sin hemsida.

LÄS MER:Paret ställer upp i SM – grillar tävlingsburgare på hemmaplan

LÄS MER:Dimitrios, 40, från Gråbo skrapade hem Trissvinst i tv-rutan

LÄS MER:Bostadsplaner i Björboholm – kommunen utlyser tävling

ANNONS