Flera vinnare och en förlorare bland Lerums vårdcentraler

Vårdcentralen i Gråbo får klart lägst resultat i en patientundersökning av kommunens vårdcentraler. Bäst resultat, men med knapp marginal, får Din vårdcentral i Lerum.

ANNONS
|

Patienternas helhetsintryck av sin vårdcentral visar att patienterna är mest nöjda med Din vårdcentral i Lerum, mycket tätt följt av Närhälsan Lerum och strax därefter kommer Närhälsan i Floda. Trion står sig bra jämfört med riket och regionen. Det finns dock en klar jumboplacering i kommunen, och den innehar Närhälsan Gråbo, upplevelsen där står sig inte alls mot riket och regionen.

Detta visas i en undersökning av primärvården 2022, som är gjord av Sveriges regioner. Det är totalt 316 personer från Lerums kommun som har svarat på en rad olika frågor om sin vårdcentral.

Upplevd bra vård

När det gäller frågan om patienten upplever att behovet av vård blivit tillgodosett får Närhälsan Lerum bäst resultat, och på nästan samma siffra hamnar Din vårdcentral i Lerum. Även här upptas den klara jumboplatsen av Närhälsan Gråbo.

På frågan om patienten skulle rekommendera vårdcentralen till någon annan i samma situation fick Din vårdcentral i Lerum bäst resultat, 84,7 procent skulle göra detta. Det är en lång bit över sistaplatsen i kommunen, som återigen gick till Gråbo vårdcentral, där var det endast 52,1 procent som svarade att de skulle rekommendera vårdcentralen.

Varför får Gråbo vårdcentral så lågt betyg?

– Vi har tyvärr haft utmaningar att tillgodose tillgängligheten till våra invånare då vi haft mycket sjukdom även bland medarbetare, svarar Jennie Andersson, vårdcentralchef på Närhälsan Gråbo, som också tillägger att detta nu ser bättre ut än tidigare.

Hon förklarar att vårdcentralen gör saker för att förbättra:

– Vår relativt nyöppnade drop-in mottagning kommer göra det lättare att komma i kontakt med oss, och det har blivit bättre tillgänglighet på telefon. Vi arbetar ständigt på att förbättras och utvecklas för våra patienters bästa.

Vinnaren är glad

Det var helt klart ett nedslående resultat för Gråbo. Men någon som är glad över sitt resultat är Inga Lill Wester, som grundade Din vårdcentral i Lerum.

Företagaren kunde ta emot sina första patienter februari 2017. Sedan dess har verksamheten vuxit till att i dag ha 30-tal anställda och 6 500 listade patienter. Första december 2022 lämnade hon över stafettpinnen till Praktikertjänst.

Eftersom hon hade hand om verksamheten större delen av 2022 så får hon svara på frågorna.

Hur känns det?

– Det är väldigt roligt.

Varför tror du att ni får så bra resultat?

– Personalen och tillgängligheten. Jag tror att en viktig sak är att vi svarar i telefonen, det kan dröja, men orkar man vänta så kommer man få prata med en fysisk person, svarar Inga Lill Wester och tillägger:

– Personalen är grymma. Jätteduktiga och trevliga. Vi har inte haft någon direkt omsättning på personal heller. Det gör att de som kommer till vårdcentralen känner igen sig, och det tror jag också skapar en trygghet.

LÄS MER:Han tar över Coffee station i Lerum – drömmer om att expandera: ”Ska hyra ut båt”

LÄS MER:Politiska majoriteten vill slopa gamla loggan – och återinföra kommunvapnet överallt

LÄS MER:Här finns jobben i Lerum 2023 – så ska du tänka kring ansökan

Undersökningen

Är gjord av Nationell patientenkät, av Sveriges regioner i samverkan. Det är en återkommande nationell undersökning av patientupplevelser i hälso- och sjukvården. Totalt fick 738 personer i Lerums kommun frågorna och 316 av dem svarade.

När helhetsintrycket har bedömts blir resultatet, när 100 är bästa möjliga:

Din vårdcentral i Lerum (nu Praktikertjänst i Lerum): 84,2 %

Närhälsan Lerum vårdcentral: 82,5 %

Närhälsan Floda vårdcentral: 80,0 %

Närhälsan Gråbo vårdcentral: 67,5 %

Lerum: 79,6 %

Alla: 79,3 %

Västra Götaland: 79,8 %

ANNONS